Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri – CR) Són 7.851 els centres de culte que hi ha Catalunya. Un xifra que representa que hi ha un centre de culte per cada 950 catalans. Així es desprèn de les dades presentades aquest dimarts per la direcció general d’Afers Religiosos de la Generalitat i que actualitza les presentades el 2004 i el 2007. Tot i que la diversitat de serveis que ofereixen cadascun d’aquests centres, és difícil trobar altres tipus d’equipaments oberts al públic amb tanta presència en el territori català.

Les dades del nou estudi han estat recopilades pel grup de recerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) de la Universitat Autònoma de Barcelona, excepte les que fan referència a l’Església catòlica que les han facilitat a la Generalitat els bisbats catalans.

El recompte final és de 6.729 centres de culte catòlic, 600 esglésies protestants, 195 oratoris islàmics, 131 salons dels testimonis de Jehovà, i 55 centres budistes. Totes aquestes confessions no catòliques, excepte els testimonis de Jehovà, tenen un creixement en la seva presència al territori. De la resta de confessions no n’hi ha cap que arribi als 50 centres oberts i entre totes sumen 138 locals.

Tot i que l’estudi no ofereix dades sobre la pràctica religiosa o el nombre de fidels, permet detectar l’evolució de la implantanció de les confessions religioses en el territori.

Els que més creixen

Si es compara amb la situació del 2004, la confessió que en nombre absoluts ha crescut més són les esglésies evangèliques, que ara tenen 259 temples més, un 75% més que fa 6 anys. Segons els autors de l’estudi, la creació d’uns 50 temples anuals de mitjana respon en bona part a l’arribada de col·lectius d’immigrants procedents de l’Amèrica Llatina i d’alguns països de l’Àfrica Subsahariana. Els oratoris islàmics se situen en segon lloc en el nombre de centres oberts els darrers anys, 56 de nous, que representa un creixent del 40%.

En termes proporcionals, la confessió que augmenta més els centres de culte són els cristians ortodoxos que passen de 8 a 30 centres de culte, tot i que en aquest cas no es tracta de nous temples sinó que la major part de les comunitats són acollides en temples catòlics.

Tot i que en nombres més reduïts, les altres confessions que tenen un augment significatiu en 6 anys són els budistes, que dupliquen els seus centres i arriben a 5; els hinduistes que també passen de 16 a 34; i els centres de culte de l’Església Adventistes del Setè Dia que han passat de 12 a 20; i els temples del sikhisme que passen de 5 a 9. També es dupliquen el nombre de sinagoges jueves a Catalunya que ara són 4.

Les dues úniques confessions en les que tenen una reducció en el nombre de centres són els Testimonis de Jehovà –de 141 o 131- i els Bahà’í –de 12 a 9-. Finalment, la llista es completa amb 14 centres de l’Església de Jesúscrist dels Sants dels Darrers Dies –els mormons-, els 6 del tahoisme, i altres 10 centres nous que apareixen que no estan inclosos en cap d’aquestes confessions.

La confessió majoritària

Pel que fa l’Església Catòlica del 2004 no hi ha dades i el 2007 només es van comptar els centres de culte habitual, que eren 2.534. En canvi, en les dades del 2010 es compten tots els centres de culte oberts, 6.729. La xifra actual representa un 86% dels centres totals i amb la del 2007 un 76%, les dues àmpliament majoritàries. De la resta de confessions només superen l’1% les esglésies evangèliques (7,6%), l’Islam (2,5%) i els Testimonis de Jehovà (1,7%).

Com que no es disposa de dades anteriors no es pot comparar l’evolució però és clar que no hi ha hagut canvis significatius els darrers anys en el nombre de centres de culte catòlics. En tot cas, és la única confessió present a tots els municipis i comarques de Catalunya.

L'estudi es va presentar aquest dimarts en un acte al Palau de la Generalitat.