Audiència General 26 de maig 2021

Estimats germans i germanes, bon dia!

Dilluns dia 17 s’anunciava l’acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per formar govern de coalició. A l’anunci es presentava l’Acord de Govern entre ambdues formacions. Ahir dilluns, dia 24, el Molt Hble. Sr. Pere Aragonès prenia possessió com a President de la Generalitat, i al govern configurat el nou titular del Departament d’Educació és l’Hble. Sr. Josep González Cambray, fins ara Director General de Centres Públics i President del Consorci d’Educació de Barcelona.

El capítulo 8º de la carta de Pablo a los romanos es un texto fundamental y de los más importantes del Nuevo Testamento. De él leemos unos versículos (Rm 8,14-17) en la segunda lectura de este domingo, festividad de la Santísima Trinidad. En él Pablo, llega al culme de su reflexión iniciada con el significado que el bautismo tiene para el cristiano. Este ha sido liberado por el Espíritu del yugo de la Ley manipulada por el pecado y, a partir de esta situación, podrá servir a Dios gracias al poder de este Espíritu que lo capacita para cumplir la voluntad de Dios.

El capítol 8é de la  carta de Pau als romans és un text fonamental i dels més importants del Nou Testament. En llegim uns versets (Rm 8,14-17) a la segona lectura d’aquest diumenge, festivitat de la Santíssima Trinitat. En ell Pau, arriba al cim de la seva reflexió iniciada amb el significat que el baptisme té pel cristià. Aquest ha estat alliberat per l’Esperit del jou de la Llei manipulada pel pecat i, a partir d’aquesta situació, podrà servir Déu gràcies al poder d’aquest Esperit que el capacita per complir la voluntat de Déu.

Una part de la família cristiana acaba de celebrar i actualitzar la Pentecosta (Pasqua florida), les esglésies ortodoxes ho commemoraran aquest any el 20 de juny.

A mi m’agradaria poder morir-me amb una mort tranquil·la i amb alguna persona a costat meu que m’agafi la mà i resi amb mi el parenostre. El millor seria que aquesta persona fos la meva dona; però si ella s’hagués mort abans o no pogués, que ho fes algú altre proper.

El doctor Llorenç Puig, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, planteja quin és el paper de l'ètica en la vida quotidiana. 

Avui diumenge de Pentecostès, amb la missa presidida per l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares, es clausurarà el Sínode Diocesà de València. Així culminarà aquest Sínode, després de dos anys de treball, que l’arquebisbe Cañizares va convocar al Seminari de Montcada el 13 de juny de 2019, en la festa de Jesucrist Summe Sacerdot. Cal recordar que l’últim Sínode celebrat a la diòcesi de València va tindre lloc els anys 1986 i 1987, durant el ministeri episcopal de l’arquebisbe de València, Miguel Roca.