Aquesta Quaresma que estem vivint, en el camí que anem fent cap a la Pasqua, ens mostra que el Déu de Jesús és un Déu d’oportunitats, però no de rebaixes.

Del salmo 116 se lee un fragmento en la misa vespertina de la Cena del Señor y en este 2º domingo de cuaresma del ciclo B. Los versículos de hoy son: el 10 y del 15 al 19. Hay una serie de temas que se combinan unos con otros; encontramos pequeñas lamentaciones (vv.10b.11b), recuerdo de calamidades pasadas (vv. 3.8), súplicas (vv. 1.2.4), expresiones de una firme confianza en Dios (vv. 5.6.10.15), peticiones de ayuda (vv. 2.7.8.12), reconocimiento del favor divino (vv. 07.08.16), descripción de la situación en que se encuentra el orante (vv.

Del salm 116 se’n llegeix un fragment a la missa vespertina de la Cena del Senyor i en aquest 2on diumenge de quaresma del cicle B. Els versets d’avui son: el 10 i del 15 al 19. Hi ha un seguit de temes que es combinen uns amb altres; hi trobem petites lamentacions (vv.10b.11b), record de calamitats passades (vv. 3.8), súpliques (vv. 1.2.4), expressions d’una ferma confiança en Déu (vv. 5.6.10.15), peticions d’ajuda (vv. 2.7.8.12), reconeixement del favor diví (vv. 7.8.16), descripció de la situació en que es troba l’orant (vv.

Me van a perdonar que haga un poco de sociología de tertulia. Este sábado, por circunstancias que no vienen al caso, me encontré en la plaza Lesseps entre los que estaban montando unas barricadas tras destrozar las tiendas del Paseo de Gracia y la línea de los Mossos a punto de intervenir. De lejos vi también a un sacerdote de la parroquia de Lesseps discutiendo con los que apilaban vallas de obra y contenedores en plena calle para intentar convencerles que no lo hicieran.

Ja em perdonaran que faci una mica de sociologia de tertúlia. Dissabte, per circumstàncies que no vénen al cas, em vaig trobar a la plaça Lesseps entre els que estaven muntant unes barricades després de destrossar les botigues del Passeig de Gràcia i la línia dels Mossos a punt d’intervenir. De lluny vaig veure també un mossèn de la parròquia de Lesseps discutint amb els qui apilaven tanques d’obra i contenidors al mig del carrer per intentar-los convèncer que no ho fessin.

Dijous passat es publicava el nou decret que regula la programació de l’oferta educativa i el procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. Una norma complexa perquè incorpora la novetat d’atendre la programació de llocs escolars, matèria que mai s’havia abordat al país, a banda que actualitza la regulació del procés d’admissió i matrícula, fins ara estipulada al decret 75/2007, promulgada en temps del govern tripartit i abans de l’aprovació de la LEC.

(Genoveva Sacristán) Des d’Homer, l’èpica del “viatge” com a procés iniciàtic d’uns personatges que són cridats a una “missió” essencial per a la salvació del poble, travessa tota la literatura occidental. Virgili, el Dant, Goethe o Joyce, beuen d’aquesta estructura formal de l’“itinerari” interior i exterior, malgrat ja faci temps que hagin desaparegut de la fe les figures dels déus del món homèric.

 

 

Una amiga li va traduir, en missatge de veu, a un capellà andalús que és a l’Equador, els tres articles sobre la moral sexual catòlica que vaig publicar en aquesta pàgina l’any passat, els dies 23 i 30 de novembre i 7 de desembre. El capellà li va respondre a aquesta amiga amb un altre missatge de veu comentant el tema, i l’amiga me l’ha reenviat a mi. I aquí us el transcric, sense cap comentari, que no cal.

 

Sabato (20 febbraio), per circostanze non casuali, mi sono trovato in piazza Lesseps a Barcellona tra quanti stavano montando barricate, dopo aver distrutto i negozi di Passeig de Gracia, e la linea dei Mossos (polizia della Catalogna, ndt) pronti a intervenire. Da lontano ho visto anche un sacerdote della parrocchia di Lesseps che discuteva con quelli che accatastavano barriere e cassonetti in mezzo alla strada, nel tentativo di convincerli a non farlo.

Aquestes paraules podrien ser d’un dels Pares de l’Església dels primers segles del cristianisme, com Sant Cebrià, Sant Ciril de Jerusalem o Sant Lleó el Gran, per exhortar els homes a tornar a Déu.