17 de novembre: Diumenge 33 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig a l’ànima,

perquè la felicitat només es plena i perdurable quan us servim a vós, autor de tots els béns.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Què en penses de la pobresa? Perquè hi ha pobres? Per què hi ha rics? Coneixes personalment alguna persona pobra? Els pobres no interessen massa. A més, ells i elles, sovint no voten, no fan massa soroll, estan allà, als nostres carrers i barris, i també en països llunyans. Són tants milions i sovint els situem tan lluny de nosaltres, que...

Audiència General 13 de novembre 2019

Salutació als malalts a l’Aula Pau VI

Bon dia a tots!

Fora plou. Aquí estareu tranquils, podreu seguir l’audiència en la pantalla gran, tranquils, en pau, sense mullar-vos. Això és bo. Us agraeixo aquesta visita. Per a mi és un goig quan veig que vosaltres veniu així, amb tantes dificultats, però per amor a l’Església, per dir que estimeu l’Església. Això és bo per a tots aquells que us veuen; em va bé. Gràcies.

En el capítulo 21 del evangelio de Lucas se encuentra el llamado discurso (Lc 21,5-38) escatológico que trata sobre eventos futuros y sobre el fin de los tiempos. De él leemos hoy un extenso fragmento (21, 5-19). El texto abarca cuatro temas bien diferenciados: 1) el anuncio de la destrucción del templo; 2) advertencia de la aparición de la falsa profecía 3) predicción de calamidades futuras; 4) anuncio de las persecuciones que las comunidades cristianas tendrán que soportar.

Como explicamos el día 3 de octubre, la Eucaristía está formada por diversas partes: los ritos iniciales, la Liturgia de la Palabra, la Liturgia de la Eucaristía y los ritos conclusivos. Desde entonces estamos repasando cada una de estas partes poco a poco, así que, si aún no lo habéis hecho, os invitamos a leer los artículos anteriores, antes de leer el de esta semana.

Eucaristía: el significado

Las partes de la Eucaristía

Com vam veure el dia 3 d’octubre, l’Eucaristia està formada per diverses parts: els ritus inicials, la Litúrgia de la Paraula, la Litúrgia Eucarística i els ritus conclusius. Des de llavors estem repassant cada una d’aquestes parts de mica en mica així que, si encara no ho heu fet, us convidem a llegir els articles anteriors, abans de llegir el d’aquesta setmana.

Eucaristia: el significat

Les parts de l'Eucaristia

En el capítol 21 de l’evangeli de Lluc s’hi troba l’anomenat discurs (Lc 21,5-38) escatològic que tracta sobre esdeveniments futurs i sobre la fi dels temps. En llegim avui un extens fragment  (21, 5-19). El text abasta quatre temes ben diferenciats: 1) l’anunci de la destrucció del temple; 2) advertiment de l’aparició de la falsa profecia 3) predicció de calamitats futures; 4)  anunci de les persecucions que les comunitats cristianes hauran de suportar.

Un estudi que s’ha publicat recentment i que porta per títol “La contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català”, de la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) -que integra AMPAs dels centres públics-, constata que les famílies d’aquest sector “paguen un total de 148 MEUR cada curs en despeses de funcionament que, per llei, hauria d’assumir el Departament d’Educació.

 

 

En aquests dies convulsos i confusos, i després dels poc encoratjadors resultats electirals d’aquest diumenge, em permetreu oferir un petit espai verd i amable: dos esplèndids auguris de felicitat que trobem en els profetes.

Com és que quan vas pel carrer portes les orelles connectades i mentre camines escoltes la música de sempre? Ni tens el gust de caminar, ni et pots deixar portar pel que escoltes, i sempre fas dues o tres coses alhora.

Em vas convidar a dinar. Moltes gràcies. I quan érem al segon plat ja havies tret el mòbil i el tenies sobre la taula; és clar, segons el que dèiem consultaves el GOOGLE i m’explicaves alguna curiositat. Però, home, jo el que desitjava era parlar amb tu, de debò, tinc els meus mitjans per cercar el que m’interessa.