Audiència General 20 de maig 2020

Catequesi: El misteri de la Creació

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem la catequesi sobre la pregària, meditant sobre el misteri de la Creació. La vida, el simple fet d’existir, obre el cor de l’home a la pregària.

La darrera aparició de Jesús als deixebles explicada per Mateu en el seu evangeli (Mt 28,16-20) la llegim avui, festivitat de l’Ascensió del Senyor. La trobada / aparició  té lloc a Galilea i a la muntanya indicada per Jesús, dues dades geogràfiques que il·luminen l’esdeveniment. La muntanya té un marcat protagonisme en l’evangeli de Mateu: és el lloc de la superació de les temptacions satàniques (4,9), del sermó de la muntanya (5,1), de la multiplicació dels pans (15,21) i de la transfiguració (17,1). A l’Antic Testament és el lloc on Déu es manifesta i fa el do de Llei (Ex 19).

La última aparición de Jesús a los discípulos explicada por Mateo en su evangelio (Mt 28,16-20) se lee hoy, festividad de la Ascensión del Señor. El encuentro / aparición tiene lugar en Galilea y en la montaña indicada por Jesús, dos datos geográficos que iluminan el evento. La montaña tiene un marcado protagonismo en el evangelio de Mateo: es el lugar de la superación de las tentaciones satánicas (4,9), del sermón de la montaña (5,1), de la multiplicación de los panes (15,21) y de la transfiguración (17,1).

Aquest escrit té com a objectiu fer conèixer la significació de la mort en context migratori i també les dificultats amb les quals s'estan trobant famílies musulmanes per enterrar els seus morts amb el tancament de fronteres, sense treure de cap manera les dificultats d'altres famílies amb la crisi de la COVID 19.

En 'Care of the soul', un 'best seller' de Thomas Moore, el autor nos cuenta como entre las palabras inglesas 'cure' (curar) y 'care' (cuidar) va sólo una letra de diferencia, pero una sola letra que marca todo un universo. A menudo curar tiene la connotación de 'arreglar' algo que no funciona, de suprimir los síntomas, tratando lo externo sin referencia al interior.

(Fra Josep Manuel Vallejo) Ens ha deixat “Don José”. José Jiménez Lozano, periodista i escriptor, una persona entranyable, “un cristiano sin más, alguien que se toma en serio el evangelio”. L’havíem entrevistat en el número 230 de la nostra revista i, en la separata RECERCA 73, havíem publicat un article comprensiu sobre la seva persona i la seva obra, a càrrec de Rubén García.

Als monestirs els monjos i les monges fem els àpats en silenci, mentre un de nosaltres llegeix en veu alta un llibre, com demana Sant Benet a la seva Regla. Concretament al capítol 38, Sant Benet prescriu que “a taula no ha de faltar mai als germans la lectura”. L’objectiu de Sant Benet perquè els monjos i les monges fem els àpats en silenci escoltant la lectura d’un llibre, és perquè al mateix temps que alimentem el cos amb l’arròs, la verdura o el peix, també alimentem l’esperit amb una lectura adient.

Ella deia que no es pensava morir fins que no veiés l’ordenació de dones com a capellans, però no ha pogut ser. S’ha mort aquest dijous, als 93 anys, a casa, d’una pneumònia. En fa gairebé cinc que un ictus la va deixar en cadira de rodes, però fins llavors havia estat una dona imparable, que serà recordada, simultàniament, com a puntal fidelíssim de la vida parroquial a la seva parròquia de Sant Joan, i com a puntal també fidelíssim en els anys de la lluita antifranquista a la comarca. I tot, amb una vitalitat encomanadissa i a prova de bomba.

A ‘Care of the soul’, un ‘best seller’ de Thomas Moore, l’autor ens explica com entre les paraules angleses ‘cure’ (curar) i ‘care’ (tenir cura, cuidar) hi va només una lletra de diferencia, però que una sola lletra marca tot un univers. Sovint curar té la connotació d’’arreglar’ quelcom que no funciona, de suprimir els símptomes, tractant allò extern sense referència a l’interior.

Des de l'època de Descartes i Newton, la nostra percepció del món ha estat basada en una visió mecanicista i fragmentària de la realitat. Hem actuat com si poguéssim conèixer i controlar el món des de fora, hem separat l'objecte de l'observador. Aquesta visió dualista i androcèntrica ha generat pols oposats: la raó contra la intuïció, l’anàlisi contra la síntesi, el gènere masculí contra el gènere femení, la ciència contra l’espiritualitat...