Audiència General 10 de febrer 2021

Catequesi sobre la pregària:

Estimats germans i germanes, bon dia!

Totes les crisis porten en elles mateixes una oportunitat, que si la sabem aprofitar ens fa més forts i millors. També la crisi provocada pel coronavirus ens ofereix una oportunitat per començar de nou.

El libro del Levítico es poco usado en las lecturas litúrgicas de los domingos y festividades. Tan sólo dos veces: una para hablar del amor al prójimo y otra para exponer la legislación sobre la lepra. Este domingo, precisamente, corresponde leer un fragmento de esta legislación (Lv 13,1-2.45-46).

El llibre del Levític és poc usat en les lectures litúrgiques dels diumenges i festivitats. Tan sols dues vegades: una per parlar de l’amor al proïsme i una altra per exposar la legislació sobre la lepra. Aquest diumenge, precisament, pertoca llegir un fragment d’aquesta legislació (Lv 13,1-2.45-46).

Som a sis dies de la jornada electoral del 14 de febrer. La setmana passada anunciàvem el que podria ser el ‘programa electoral’ de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, tot i que no hem enganxat cartells ni organitzat mítings. Sí que ho han fet les diverses forces polítiques que concorren a aquestes eleccions. També hem pogut llegir els seus programes electorals. La campanya electoral compleix els rituals, adaptada a les circumstàncies de la pandèmia.

 

 

El doctor Flavio Comim,  de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explora les relacions entre el desenvolupament social i l'amor.

El dia de sant Fructuós, 21 de gener, festa del gran bisbe màrtir, executat amb els seus diaques a l’amfiteatre de Tàrraco, la capital de la Hispania Citerior o Tarraconensis, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya van presidir, a la catedral primada, la commemoració litúrgica dels 25 anys del Concili Tarraconense del 1995.

      

A la FECC, el curs va arrencar amb importants canvis que afecten l’Àrea Pedagògica.

Donem per assentat i assumit que l’Església –en tant que jerarquia o corporativament– no s’ha de ficar en política. Però sí que han de «fer» política –personalment– els membres de l’Església, si es que volen que els valors de l’evangeli es materialitzin en la societat i en la construcció del Regne.