Tercera carta encíclica del Papa Francesc. La primera va ser Lumen fidei (2013), dedicada a la fe cristiana, escrita a quatre mans amb el Papa emèrit Benet XVI.

Totes les grans religions han nascut, majoritàriament, en el si de societats fortament patriarcals. En aquest tipus de context sociocultural, les dones sempre han estat relegades a l’àmbit familiar, assumint papers lligats a la submissió i totalment excloses de qualsevol tipus de lideratge, tant polític i cultural com religiós.

S’ha mort el pare Hilari Raguer i Sunyer, monjo de santa Maria de Montserrat. Un home bo i savi. Persona de trajectòria personal sòlida construïda a partir del compromís actiu amb l’Església catòlica, la democràcia, les llibertats nacionals de Catalunya i la recerca continua de la veritat. Ha estat un bon amic. Durant anys he tingut la sort de gaudir del seu afecte i sincera amistat.

Ha mort el pare Hilari Raguer, monjo de Montserrat, un home bo i amb una fina ironia i un reconegut especialista de la guerra civil.

Nascut a Madrid l’11 d’agost de 1928, perquè el seu pare hi va anar a treballar, al poc temps ja vingué a Catalunya. El pare Hilari va estudiar a l’escola Blanquerna de Barcelona, mixta i molt avançada per a aquell temps, que, com ell reconeixia anys més tard, “em va marcar profundament”. 

Ahora que el CPL ha recuperado la actividad habitual (aplicando las medidas de seguridad recomendadas), los consejos de redacción de las revistas se están reuniendo por primera vez desde hace tiempo. Entre muchas otras cuestiones, una de las preguntas que más se han escuchado es: ¿Por qué durante el confinamiento no se promocionó más la Liturgia de las Horas, si es uno de los medios que tiene la Iglesia para hacer comunidad, incluso en la distancia?

Comunidad en la distancia

Ara que el CPL ha recuperat l’activitat habitual (aplicant les mesures de seguretat recomanades), els consells de redacció de les revistes s’estan reunint per primera vegada des de fa molts mesos. Entre moltes altres qüestions, una de les preguntes que més s’han fet és: ¿Per què durant el confinament no es va promocionar molt més la Litúrgia de les Hores, si és un dels mitjans que té l’Església per fer comunitat, fins i tot en la distància?

Comunitat en la distància

(Fra Josep Manuel Vallejo) Quan hom visita el convent dels primers frares franciscans a l’interior de l’actual “Sacro Convento” d’Assís, hom descobreix dues sales grans de pedra amb volta de canó, en angle recte, que correspon al menjador, cuina i dormitori. I hom es pregunta: i l’església? I el frare-guia respon: al bosc! Els primers franciscans resaven al bosc, al temple de la creació, com a lloc ideal per proclamar la lloança de Déu junt amb les criatures.

Audiència General 30 de setembre 2020

Estimats germans i germanes, bon dia!

La viña, sobre todo si es una plantación lozana, se convirtió, en el antiguo Oriente, en una imagen de bienestar y riqueza; la viña deliciosa dirá Isaías (Is 27,2-6). También en el antiguo Oriente la viña era imagen de la esposa o la novia, así lo encontramos en el libro del Cantar de los cantares: "Mi viña es para mí" dirá el joven (Ct 8,12). Siguiendo con el lenguaje de las imágenes, el cuidado que un labrador tiene de su viña se convertirá en imagen de la protección de Dios para con su pueblo.

La vinya, sobretot si és una plantació ufanosa, es va convertir, en l’antic Orient, en una imatge de benestar i riquesa; la vinya deliciosa dirà Isaïes (Is 27,2-6). També en l’antic Orient la vinya era imatge de l’esposa o la núvia, així ho trobem en el llibre del Càntic dels càntics: “La meva vinya és per a mi” dirà el noi ( Ct 8,12). Seguint amb el llenguatge de les imatges, la cura que un vinyater té de la seva vinya es convertirà en imatge de la protecció de Déu envers el seu poble.