Ahir vam celebrar el diumenge de Pentecosta, la Pasqua Granada, la Pasqua dels fruits. L’últim dia de la cinquantena pasqual.

Després de l’última Jornada de monitors/es del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) a l’Escola Pia d’Igualada, podem constatar un cop més que els monitors/es dels centres esplais són un clar exemple d’actualització, reciclatge i voluntat d’aprendre noves estratègies, experiències i accions per a dur a terme una transformació social i una educació en el lleure.

Quan ens trobem immersos en una mena de revolució pel que fa a la gestió i transmissió del coneixement i en uns moments en què un permanent sentit de provisionalitat sembla l’única constant en la nostra societat, endinsar-se en la vida i l’obra del pare Bonaventura Ubach per copsar-ne els seus “instants d’eternitat” no deixa de confirmar-nos el valor i l’abast del sentit que pot tenir el fet de donar a conèixer i difondre un llegat com aquest.

Audiència General 1 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

"No m’abandoneu quan les meves forces minvin"

Estimats germans i germanes, bon dia!

La bella pregària de l’ancià que trobem en el salm 71 que hem escoltat ens anima a meditar sobre la forta tensió que comporta la condició de la vellesa, quan el record de les penúries vençudes i de les benediccions rebudes es posa a prova de la fe i de l’esperança.

Para el  evangelio del día de Pentecostés corresponde, como es lógico, leer un texto que hable del Espíritu Santo; se han escogido para ello unos versículos del capítulo 14 del evangelio de Juan (Jn 14,15-16.23b-26).

A l’evangeli de la diada de Pentecosta correspon, com és lògic, llegir un text que parli de l’Esperit Sant; s’han escollit per això uns versets del capítol 14 de l’evangeli de Joan (Jn 14,15-16.23b-26).

Los liderazgos son muy importantes para las instituciones, también para las instituciones de Iglesia. Es pues de interés tratar sobre ellos, así como compartir los cambios en los liderazgos que algunos expertos ven como necesarios a raíz de lo que hemos vivido y aprendido en la pandemia.

Els lideratges són ben importants per les institucions, també per les institucions d’Església. És doncs d’interès parlar-ne, així com també compartir els canvis en els lideratges que alguns experts veuen com a necessaris arrel del que hem viscut i après en la pandèmia.

Dimarts passat, dia 24 de maig, els representants de les titularitats de l’escola privada concertada van comparèixer davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya. A la sala hi eren presents diputats i diputades de sis formacions polítiques: CUP, En Comú-Podem, ERC, JxCAT, PSC i Vox.

Diumenge que ve és la Pentecosta, l’últim dia del temps de Pasqua, el dia que commemorem el do de l’Esperit sobre els creients i sobre tota la humanitat perquè continuï en nosaltres l’obra de Jesús i perquè aquesta obra s’obri pas en els homes i dones de tot arreu, i en la creació sencera.