Ahir dilluns, 12 d’octubre, es va cloure el Dia Mundial dels Docents, celebrat cada any per a commemorar la signatura de la Recomanació conjunta de la OIT i la UNESCO relativa a la situació del personal docent (1966), que estableix els drets i les responsabilitats dels docents i les normes per a la seva formació inicial, el seu desenvolupament professional continu, la seva contractació, la seva ocupació i les seves condicions d'ensenyament i aprenentatge.

El passat 8 de juny de 2020, el Papa va aprovar les respostes que havia donat la Congregació per a la Doctrina de la Fe, referent a la modificació de la fórmula sacramental del baptisme i les seves conseqüències. En aquest escrit es deixa clar que, variar les paraules amb què s'administra el primer dels sagraments, converteix en invàlida l'acció sacramental i que, per tant, cal repetir el ritu absolutament.

Això no pot sorprendre a ningú que tingui sòlids coneixements de teologia sacramentària, i del magisteri eclesial més autoritzat en matèria de sagraments.

 

Així s’expressava el salesià Justino Sarmento Rezende (Religión Digital, 11 de setembre de 2020), per explicar el procés que ha de fer l’Església a l’Amazònia. I evidentment a tots els països, i més i tot al País Valencià on encara avui l’Església actua amb una mentalitat colonitzadora. I és que, com deia aquest religiós salesià, “les pràctiques missioneres seran colonitzadores” (com ho comprovem a l’Església del País Valencià), “si un només pensa en ensenyar i no en aprendre”.

Fotografia: Diego Delso, delso.photo sota llicència CC-BY-SA

Antecedentes en el judaísmo

La más completa documentación se encuentra en la Mishná, código rabínico compilado hacia el año 200 de la era cristiana, particularmente en el tratado de las bendiciones (Berakhot).

 La Liturgia de las horas, ¿de dónde viene? (1)

Antecedents en el judaisme

La documentació més completa es pot trobar en el Mixnà, codi rabínic compilat cap a l’any 200 de l’era cristiana, particularment en el tractat de les benediccions (Berakhot).

La Litúrgia de les hores, d’on ve? (1)

Audiència General 7 d’octubre 2020

Catequesi – “Guarir el món”

Estimats germans i germanes, bon dia!

Después del episodio de la purificación del templo, los grandes sacerdotes y los ancianos preguntan a Jesús: ¿Con qué autoridad haces estas cosas ?; Jesús replica con una contra pregunta sobre el origen del bautismo de Juan. Al no obtener respuesta, Jesús tampoco les responde pero replica con tres parábolas, la de los dos hijos (Mt 21,28-32), la de los viñadores homicidas (Mt 21, 33-46) y la parábola del banquete de bodas que leemos hoy en el evangelio (22,1-14). Algunos estudiosos la subdividen en dos parábolas, la de la fiesta de la boda (vv. 1-10) y la del vestido de bodas (vv. 11-14).

Desprès de l’episodi de la purificació del temple, els grans sacerdots i notables del poble pregunten a Jesús: Amb quina autoritat fas tot  això?; Jesús replica amb una contra pregunta sobre l’origen del baptisme de Joan. Al no obtenir resposta, Jesús tampoc els respon però replica amb tres paràboles, la dels dos fills (Mt 21,28-32), la dels vinyaters homicides (Mt 21, 33-46) i la paràbola del banquet de noces que llegim avui a l’evangeli (22,1-14). Alguns estudiosos la subdivideixen en dues paràboles, la de la festa de les noces (vv. 1-10) i la del vestit de noces (vv. 11-14).

La vigília de la festa de sant Francesc, el dia 3 d’octubre de 2020, dissabte, el Papa que porta el nom del sant d’Assís ha triat aquest lloc per signar l’encíclica Fratelli tutti (= FT), la tercera del seu pontificat. No ha estat una visita anecdòtica, sinó plena d’intenció. En el segle XIII, Francesc sorgeix en un moment de crisi, en un món assedegat de canvis eclesials i esquinçat per l’heregia càtara que el papa Innocenci III intentarà combatre amb una croada de trist record.