Com és que quan vas pel carrer portes les orelles connectades i mentre camines escoltes la música de sempre? Ni tens el gust de caminar, ni et pots deixar portar pel que escoltes, i sempre fas dues o tres coses alhora.

Em vas convidar a dinar. Moltes gràcies. I quan érem al segon plat ja havies tret el mòbil i el tenies sobre la taula; és clar, segons el que dèiem consultaves el GOOGLE i m’explicaves alguna curiositat. Però, home, jo el que desitjava era parlar amb tu, de debò, tinc els meus mitjans per cercar el que m’interessa. 

Diumenge XXXII de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 10 de novembre de 2019

Els saduceus no gaudien de cap popularitat ni simpatia entre la gent senzilla dels poblets d’Israel. Era un sector composat de famílies riques pertanyents a l’elit de Jerusalem, de tendència conservadora tant en la seva manera de viure la religió com en la seva política de buscar aliances i profit amb el poder de Roma.

 

 

10 de novembre: Diumenge 32 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu del cel, Pare nostre, que coneixeu el nostre cor i ens estimeu profundament.

Us preguem que ens porteu sempre ben agafats de la vostra mà, i ens doneu la vostra força i la vostra gràcia en tot moment, i sobretot en els moments en què la vida se’ns faci més dura i ens sobrevingui el desconcert i el desànim.

Audiència General 6 de novembre 2019

Catequesi sobre els Fets dels Apòstols

Estimats germans i germanes, bon dia!

Reprenem la ruta d’aprofundiment en les parts de l’Eucaristia. Avui, seguint el fil de l’article del dia 24 d’octubre, acabarem de parlar de la Litúrgia de la Paraula i ens centrarem en l’evangeli, l’homilia, la professió de fe i l’oració dels fidels.

L’evangeli

L’evangeli, que és la darrera de les lectures de la litúrgia de la Paraula, té un relleu especial, remarcat per tot de signes que en destaquen el caràcter de Paraula de Jesucrist que s’adreça a l’assemblea.

Les parts de l'Eucaristia

Retomamos el camino de profundización en las partes de la Eucaristía. En el día de hoy, siguiendo el artículo del día 24 de octubre, terminaremos la Liturgia de la Palabra y nos centraremos en el evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles.

El evangelio

El evangelio –la última de las lecturas de la Liturgia de la Palabra– tiene un relieve especial, subrayado por una serie de signos que destacan el carácter de Palabra de Jesucristo que se dirige a la asamblea.

Las partes de la Eucaristía

En l’arquitectura sacra el disseny del mobiliari litúrgic és un altre projecte dins del projecte global. A voltes, fins i tot només amb la disposició del mobiliari – la disposició del “trident” de la seu, l’altar i l’ambó i la relació de l’assemblea amb aquests - es pot definir ja un espai religiós, com va demostrar ja als anys vint del segle passat l’arquitecte Rudolf Schwarz en les trobades del moviment de joves catòlics al castell de Rothenfels sota el guiatge del teòleg i bisbe Romano Guardini.

Altar.

El capítol 20 de l’evangeli de Lluc recull polèmiques de Jesús amb diversos grups, entre ells els saduceus que l’interroguen sobre la resurrecció. És la que llegim a l’evangeli d’aquest diumenge  (Lc 20,27-40). El text té l’estil dels diàlegs entre rabins i les polèmiques escolars de l’antic judaisme. El fragment presenta l’esquema següent: Recordatori del precepte del levirat; història de la dona i els set germans; pregunta plantejada a Jesús; resposta de Jesús que conté dues parts, contrast entre aquest temps i el temps futur i argumentació bíblica en favor de la resurrecció.

 

 

Primer exemple. Fa ja alguns anys, en un acte polític en el qual jo participava, un dels oradors ens va deixar anar una afirmació que més o menys deia així: “Davant de les situacions difícils, nosaltres no tenim  la moral dels cristians, la de la resignació, sinó que tenim la moral de la lluita”. En acabar, li vaig anar a dir que això dels cristians no era cert, i em va respondre: “Doncs la meva àvia sempre ho deia”.