Dilluns passat esmentava en aquesta pàgina el fet que en el món hi ha molt de mal, molts homes i dones que, tristament, no tenen cap escrúpol a fer molt de mal a altres homes i dones per aconseguir allò que volen, i que acostumen a ser sobretot grans beneficis econòmics.

(Jordi Cussó) A la cova de Betlem, en aquell infant que ha nascut, hi ha en germen, tot el que és l’evangeli, la revelació de Déu Pare a través del seu Fill Jesús... (Llegir més)

Audiència General 15 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

El servei alegre de la fe que s’aprèn en l’agraïment

Estimats germans i germanes, bon dia!

En la primera lectura de la festividad del Cuerpo y la Sangre del Señor se lee un pasaje del libro del Génesis 814,18-20) introducido, algo forzadamente, en las narraciones sobre Abraham. El interés de la lectura estriba en la presencia de Melquisedec y su ofrenda de pan y vino que la teología cristiana ha entendido como una prefiguración del pan y vino eucarísticos.

A la primera lectura de la festivitat del Cos i la Sang del Senyor es llegeix un passatge del llibre del Gènesi 814,18-20) introduït, una mica forçadament, en les narracions sobre Abraham. L’interès de la lectura rau en la presencia de Melquisedec i la seva ofrena de pa i vi que la teologia cristiana ha entès com una prefiguració del pa i vi eucarístics.

El último libro de Andrea Riccardi trata del cristianismo y la Iglesia hoy. Su título “La Iglesia arde. La crisis del cristianismo hoy: entre la agonía y el resurgimiento”. Parte de un símbolo como fue el incendio de Nôtre Dame como metáfora del cristianismo de nuestro tiempo, sobre todo en Europa.

El darrer llibre d’Andrea Riccardi tracta del cristianisme i l’Església avui. El seu títol “La Iglesia arde. La crisis del cristianismo hoy: entre la agonía y el resurgimiento”. Parteix d’un símbol com va ser l’incendi de Nôtre Dame com a metàfora del cristianisme del nostre temps, sobretot a Europa.

¿Quién ha escrito esta frase?: «Hoy se ha impuesto la concepción de que el peatón no solo ha de adaptarse al tráfico; también se lo hace responsable de las infracciones cometidas contra la disciplina del tráfico». La inmensa mayoría diría que una afirmación similar puede escucharse, día sí y día también, en las grandes ciudades. El autor, en este caso, es Ernst Jünger, gran pensador y escritor alemán, que aparece en su libro Sobre el dolor, publicado en 1934. Como él mismo reconoce, antes se culpaba a las máquinas.

Qui ha escrit aquesta frase?: «Avui s’ha imposat la concepció que el vianant no només s’ha d’adaptar al trànsit; també se’l fa responsable de les infraccions comeses contra la disciplina del trànsit.» La immensa majoria diria que una afirmació similar es pot sentir, dia sí dia també, a les grans ciutats. L’autor, en aquest cas, n’és Ernst Jünger, gran pensador i escriptor alemany, i la frase apareix al seu llibre Sobre el dolor, publicat el 1934. Com ell mateix reconeix, abans es culpava les màquines. Després, en canvi, els morts semblaven un tribut obvi a la seva existència.

El Departament d’Educació anunciava la setmana passada que la detecció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu ha augmentat de manera considerable, de manera que si en la preinscripció del curs 2021/2022 se’n va detectar un 7%,  enguany la xifra gairebé es triplica i puja fins el 17,9%. Considerem que el procés de detecció és molt important perquè permet actuar preventivament i millorar la programació de llocs escolars.