El desembre de 2005, ara fa quatre anys, la Delegació de Pastoral Universitària del Bisbat de Bacelona posava en marxa el portal Universitaties.net. El setembre de 2008 es va produir una notable renovació i, un any més tard, ja s'ha produít enviament número 100 del newsletter del portal, un butlletí que s'envia a més de 15.000 persones.

 Intervenció del president Jordi Pujol en l'homenatge al bisbe Joan Carrera a Santa Maria del Mar.

 

El recent editorial conjunt de la premsa catalana (26/11) ha fet forat. En una societat mancada de líders, i per tant de lideratges, la premsa ha assumit i amb eficàcia el paper de líder ideològic. La seva actuació ha estat massivament recolzada per la societat civil (amb tot el teixit d’organitzacions i institucions), a l’espera que els altres líders (polítics, econòmics, culturals...), s’uneixin a la iniciativa i la recolzin.

 

En estos días hemos asistido a una reedición de actitudes excluyentes sin citar el magisterio pontificio más alto como es una Encíclica. En este sentido uno puede decir que “los hay más papistas que le Papa”.
 

Pau i Bé

El mes de novembre, l’església veneçolana proposa un diumenge dedicat especialment a la pregària per la família, sota el lema de “abrazo en familia”. Es convida especialment a les famílies a assistir plegades a la celebració de l’eucaristia i s’emfatitza el gest de la pau en l’àmbit familiar. Per a l’espectador novell, resulta xocant, fregant la cursileria. I tanmateix és una de les propostes que més m’agraden quan celebro a les diverses comunitats o parròquies.

Des de fa anys, durant el mes de novembre solem tenir a la nostra regió la Visita Pastoral del bisbe. El bisbat de Guajará-Mirim no és precisament dels més grans de la regió amazònica, però té un tamany similar al de Portugal (uns noranta mil kilòmetres quadrats). Per tal de poder treballar una mica en equip a nivell pastoral, estem dividits ens tres regions diocesanes: Nord, Centre i Sud. A la del Centre hi ha quatre parròquies, tres de les quals cuidem els Claretians de Catalunya, i la quarta un prevere francès, amb l’ajuda des de fa un any d’un jove capellà del bisbat.