Pagaran justos per pecadors, aquest és el primer pensament que vaig tenir en sentir que la Generalitat “enduriria” la legislació sobre fundacions per evitar casos com el del Palau de la Música.

 

La Fundació Jaume Bofill acaba d’editar i posar a l’abast del públic l’estudi Models educatius familiars a Catalunya.

Intervenció d'Enric Puig Jofre, en representació del Grup Sant Jordi el l'Homenatge al bisbe Joan Carrera a Santa Maria del Mar.

1.- Avui, en tot el fragment evangèlic, no apareix Jesús. Tota l’escena  està ocupada per Joan Baptista i per la seva obra de preparació dels camins del Senyor, que la profecia d'Isaïes, concep com una mena de "anivellació del terreny". És la tasca preparatòria  que a Joan li pertoca: les valls seran emplenades i els turons abaixats. Serà el Messies el qui sembrarà en el terreny aplanat. Joan predica conversió a Déu, "justícia".

Els alumnes li tenen por. Els professors amenacen amb ell per puntuar un treball mal fet. Els economistes lluiten per posar-lo a la dreta per incrementar el seu negoci, perquè un zero a l’esquerra no val per a res.

El 26 de noviembre pasado, tuve el privilegio de escuchar a Monseñor Sebastián Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona en el X Congreso de Escuelas Católicas celebrado en Toledo, bajo el lema “Escuela con visión”. Fue una Conferencia muy buena en la que además se percibía fácilmente el aire fresco el Espíritu, al tiempo que aumentaban los motivos de esperanza.

Un cop més la propera cimera sobre el canvi climàtic ens ha de fer pensar als cristians i als creients en general. La situació que estem vivint ens ha de portar a tots i a totes, els que ens considerem creients, a demanar perdó a Déu. Perdó per la nostra manca de compromís en defensar la seva creació. Perdó per no ser capdavanters en la recerca de solucions. Perdó, en definitiva, per no caminar prou amb altres per aturar la destrucció d’aquesta terra que Déu ens ha donat.

El desembre de 2005, ara fa quatre anys, la Delegació de Pastoral Universitària del Bisbat de Bacelona posava en marxa el portal Universitaties.net. El setembre de 2008 es va produir una notable renovació i, un any més tard, ja s'ha produít enviament número 100 del newsletter del portal, un butlletí que s'envia a més de 15.000 persones.