Les qüestions entorn l’espai sacre actual són ben diverses i parteixen d’àmbits ben diferents. N’hi ha que s’hi aproximen des d’un interès que podríem anomenar “fenomenològic”, és a dir, que parteix de l’anàlisi del que les diferents cultures han entès com espai sagrat. D’altres s’hi atansen des del diàleg amb la natura. Encara en tenim que els preocupa el diàleg de l’espai sacre en una societat plural o “trencaclosques” en els no-llocs de la gran ciutat que pugui incloure també espais d’espiritualitat no confessional.

7 EL SOPAR DELS AMICS

Som amics. Cada mes ens trobem per sopar, xerrar i pregar. Abans de l’hora dos o tres preparen el menjar; de vegades, excepcionalment, han anat al mercat. És un sopar senzill, preparat amb molta cura i buscant que faciliti la comunicació. Aquest és l’objectiu: trobar-nos, desconnectar-nos de les rutines i els lligams de tota mena, xerrar, escoltar, pregar i renovar. Quan marxem ens hem tret uns anys de sobre. Hem rejovenit.

Diumenge XXXIII de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 17 de novembre de 2019

¿Com viure aquests temps de “crisi religiosa” amb lucidesa i responsabilitat, sense desviar-nos de l’evangeli ni enfonsar-nos en la desesperança? Vet aquí una de les preguntes més inquietants que es desvetlla avui en els que creiem en Jesucrist.

 

 

17 de novembre: Diumenge 33 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig a l’ànima,

perquè la felicitat només es plena i perdurable quan us servim a vós, autor de tots els béns.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Què en penses de la pobresa? Perquè hi ha pobres? Per què hi ha rics? Coneixes personalment alguna persona pobra? Els pobres no interessen massa. A més, ells i elles, sovint no voten, no fan massa soroll, estan allà, als nostres carrers i barris, i també en països llunyans. Són tants milions i sovint els situem tan lluny de nosaltres, que...

Audiència General 13 de novembre 2019

Salutació als malalts a l’Aula Pau VI

Bon dia a tots!

Fora plou. Aquí estareu tranquils, podreu seguir l’audiència en la pantalla gran, tranquils, en pau, sense mullar-vos. Això és bo. Us agraeixo aquesta visita. Per a mi és un goig quan veig que vosaltres veniu així, amb tantes dificultats, però per amor a l’Església, per dir que estimeu l’Església. Això és bo per a tots aquells que us veuen; em va bé. Gràcies.

En el capítulo 21 del evangelio de Lucas se encuentra el llamado discurso (Lc 21,5-38) escatológico que trata sobre eventos futuros y sobre el fin de los tiempos. De él leemos hoy un extenso fragmento (21, 5-19). El texto abarca cuatro temas bien diferenciados: 1) el anuncio de la destrucción del templo; 2) advertencia de la aparición de la falsa profecía 3) predicción de calamidades futuras; 4) anuncio de las persecuciones que las comunidades cristianas tendrán que soportar.

Como explicamos el día 3 de octubre, la Eucaristía está formada por diversas partes: los ritos iniciales, la Liturgia de la Palabra, la Liturgia de la Eucaristía y los ritos conclusivos. Desde entonces estamos repasando cada una de estas partes poco a poco, así que, si aún no lo habéis hecho, os invitamos a leer los artículos anteriores, antes de leer el de esta semana.

Eucaristía: el significado

Las partes de la Eucaristía

Com vam veure el dia 3 d’octubre, l’Eucaristia està formada per diverses parts: els ritus inicials, la Litúrgia de la Paraula, la Litúrgia Eucarística i els ritus conclusius. Des de llavors estem repassant cada una d’aquestes parts de mica en mica així que, si encara no ho heu fet, us convidem a llegir els articles anteriors, abans de llegir el d’aquesta setmana.

Eucaristia: el significat

Les parts de l'Eucaristia

En el capítol 21 de l’evangeli de Lluc s’hi troba l’anomenat discurs (Lc 21,5-38) escatològic que tracta sobre esdeveniments futurs i sobre la fi dels temps. En llegim avui un extens fragment  (21, 5-19). El text abasta quatre temes ben diferenciats: 1) l’anunci de la destrucció del temple; 2) advertiment de l’aparició de la falsa profecia 3) predicció de calamitats futures; 4)  anunci de les persecucions que les comunitats cristianes hauran de suportar.