Audiència General 22 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

Pere i Joan 

Estimats germans i Germanes, benvinguts i bon dia!

Si tuviera que buscarse el equivalente bíblico al pequeño ritual que se produce cuando en un cambio de gobierno el ministro saliente entrega la cartera al ministro que entra sería apropiado considerar el relato donde el profeta Elías hace el traspaso de sus dones proféticos a su sucesor el profeta Eliseo. Este relato lo leemos en la primera lectura de este domingo (1Re 19,16b.19-21).

Si s’hagués de cercar l’equivalent bíblic al petit ritual que es produeix quan en un canvi de govern el ministre sortint entrega la cartera al ministre que entra haurien d’anar a parar al relat on el profeta Elies fa el traspàs dels seus dons profètics al seu successor el profeta Eliseu.  Aquest relat el llegim a la primera lectura d’aquest diumenge (1Re 19,16b.19-21).

Voldria compartir breument la reflexió que vaig fer en el marc del I Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència que es va celebrar a Barcelona els dies 2 i 3 de juny d’aquest any.

L’article 18 dels drets humans diu: "Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectiva, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança."

Passat demà, dimecres, finalitza el curs lectiu. La setmana passada, els alumnes dels ensenyaments postobligatoris s’afrontaren a les proves d’accés a la universitat, i a hores d’ara resten pendents dels resultats. Així, els milers d’alumnes que ens han acompanyat al llarg d’aquests mesos s’acomiadaran de la comunitat educativa, per a iniciar les vacances d’estiu. A tots els desitgem un reparador descans. Per al personal de les escoles, encert i salut en els dies que encara resten de feina.

Dilluns passat esmentava en aquesta pàgina el fet que en el món hi ha molt de mal, molts homes i dones que, tristament, no tenen cap escrúpol a fer molt de mal a altres homes i dones per aconseguir allò que volen, i que acostumen a ser sobretot grans beneficis econòmics.

(Jordi Cussó) A la cova de Betlem, en aquell infant que ha nascut, hi ha en germen, tot el que és l’evangeli, la revelació de Déu Pare a través del seu Fill Jesús... (Llegir més)

Audiència General 15 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

El servei alegre de la fe que s’aprèn en l’agraïment

Estimats germans i germanes, bon dia!

En la primera lectura de la festividad del Cuerpo y la Sangre del Señor se lee un pasaje del libro del Génesis 814,18-20) introducido, algo forzadamente, en las narraciones sobre Abraham. El interés de la lectura estriba en la presencia de Melquisedec y su ofrenda de pan y vino que la teología cristiana ha entendido como una prefiguración del pan y vino eucarísticos.

A la primera lectura de la festivitat del Cos i la Sang del Senyor es llegeix un passatge del llibre del Gènesi 814,18-20) introduït, una mica forçadament, en les narracions sobre Abraham. L’interès de la lectura rau en la presencia de Melquisedec i la seva ofrena de pa i vi que la teologia cristiana ha entès com una prefiguració del pa i vi eucarístics.