Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La pregària és l’exercitació espiritual per excel•lència. L’objectiu d’aquest recull de textos és ajudar a mantenir el clima de pregària durant tot el dia. Ara, amb la mateixa intenció que vaig iniciar el recull de pregàries proposat pel monjo de Montserrat, pare Miquel Estradé , presento una selecció de pregàries molt més personals. Són fragments de salms o altres textos bíblics que dia darrera dia són repetits en la pregària de la Litúrgia de les Hores. La selecció és íntima i reflexa l’estat d’ànim o la crida que la lectura de cada text em suggereix. Alguns textos són pregàries directes, altres aporten petits moments de transcendència que ajuden a avançar en el dia a dia.

11 desembre “ Feliç l'home que en tu troba la força: de bona gana emprèn el camí! Quan travessa la vall Eixuta, li és com un oasi beneït amb les pluges primerenques.” (Sl 84, 6-7)

12 desembre “Un dia en els teus atris val més que mil a fora; m'estimo més quedar-me al llindar de la casa del meu Déu que anar a viure amb els injustos” (Sl 84, 11)

13 desembre “El Senyor-Déu aixopluga i protegeix, dóna la gràcia i la glòria, i no refusa cap bé al qui viu honradament. Senyor de l'univers, feliç l'home que confia en tu!” (Sl 84, 12-13).

14 desembre “ Ell serà jutge entre les nacions, arbitrarà sobre els pobles. Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra ni s'entrenaran mai més a fer la guerra.”(Is 2,4)

15 desembre “El Senyor és gran i digne de tota lloança, és més temible que tots els déus; perquè els déus dels pobles no són res, però el Senyor ha fet el cel”. (Sl 96,4-5)

16 desembre “Judicarà tot el món amb justícia, tots els pobles amb la seva veritat”. (Sl 96, 13b)

17 desembre “Senyor, fes-nos veure el teu amor i dóna'ns la teva salvació!” (Sl 85,8)