Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Els bisbes catalans, en la seva recent pastoral Al servei del nostre poble, demanen que els polítics cristians explicitin en l’arena política les raons de la seva esperança. Afirmen, “un dels espais on més urgentment cal que els cristians visquin, testimoniïn i practiquin l’Evangeli de l’esperança és el de la política i de les institucions responsables de l’elaboració de les lleis reguladores de la nostra vida social i econòmica. La nostra crida es dirigeix molt especialment als laics i laiques cristians que, com a presència de l’Església en el món secular, tenen el deure i el dret de participar en la vida pública segons els criteris ètics que dimanen de la seva fe” En l’ampli camp de l’acció política els cristians tenim moltes ocasions per actuar testimoniant la nostre fe. Els cristians podem aportar uns valors i unes sensibilitats que ajudin a humanitzar l’acció política.

El procés polític obert recentment al País Basc és un moment extraordinari on els cristians podem aportar alguns criteris útils per la pacificació d’aquesta societat i reduir les tensions que l’afecten i alteren la convivència en la pròpia societat espanyola. Però només serà possible avançar en la reconciliació entre els agressors i les seves víctimes, o amb la societat en general, si entre tots sabem perdonar. Com ha dit recentment el cardenal Lluís Martínez Sistach, “Déu ha situat el moment del perdó en la vida de totes les persones”. Ara, la responsabilitat dels cristians és saber incorporar el perdó al bell mig de l’acció política. Sense perdó, la societat no podrà reconciliar les persones enfrontades.

El perdó no significa oblidar el sofriment que el terrorisme ha introduït en la societat basca i en la societat espanyola. Però perdonar en política significa introduir la possibilitat de convertir l’enfrontament en ponts de diàleg i de trobada cívica. Només des d’aquesta trobada serà possible reconstruir les complicitats necessàries per incorporar una part de la societat basca a l’acció democràtica constitucional. El debat obert entorn a la possible il·legalització de les llistes electorals de Bildu evidencia que hi ha una part de la societat espanyola que no vol sortir de la lògica vencedors i vençuts. Pot ser cert que en algunes d’aquestes llistes pugui haver-hi algunes persones que generin alguns dubtes raonables. Però això no hauria de significar la invalidació de totes les llistes. És una temeritat negar la possibilitat d’oferir un espai polític als que han donat el pas d’abandonar la lògic de la violència i la tensió. En política, també cal tenir misericòrdia i capacitat de perdó. Ara, la societat espanyola, i de manera especial la seva classes política, té una bona ocasió per donar el primer pas per perdonar i parlar de reconciliació. Cal anar més lluny dels marges del que sembla políticament correcte i assumir que val la pena de prendre una decisió que sembla arriscada i oferir una nova oportunitat per la pacificació del País Basc.