Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

            Masses vegades els infants són l’ham de la publicitat. No es tracte únicament de productes infantils, sinó que augmenta cada cop més el reclam infantil per promocionar tota mena d’articles d’alimentació, roba, viatges...etc.
 
            Segur que som moltes les persones que quan veiem aquesta publicitat que es val dels nens per vendre més, experimentem en el nostre interior, i ho comuniquem als qui són al nostre costat, que no hi ha dret.
 
            Examinant atentament la declaració universal dels drets dels infants queda clar que els pares i educadors son responsables de la seva formació. No es pot admetre cap mena d’explotació que perjudiqui la seva educació i formació. I encara que no hi hagi un apartat concret sobre l’explotació publicitària dels infants és una deducció lògica de l’esperit de la Declaració de les Nacions Unides sobre llurs drets.
 
            Pot semblar un tema trivial, i no ho és. La publicitat necessàriament ha d’escollir a aquells que responen millor als models dels que esperen majors vendes. Cal, doncs triar, tenir uns protocols elaborats per escollir aquells nens i nens que més s’adaptin als productes que els volen potenciar. Hi ha, finançament, marketing, concurs, ...etc. Tota una aplicació al món infantil d’una interessos i d’unes prioritats que no són precisament els valors formatius que els infants necessiten per créixer com a persones.
 
            Molts cops constatem que els infants que surten a la televisió no sols en programes fets de cara a ells, sinó sobre tot en els de la publicitat són com adults menors. Vesteixen, parlen, canten, s’expressen com adults infantils. Com és que els pares i educadors permeten aquesta mena de subversió de la pròpia edat ?
 
            Cal obrir un debat sobre el tema. No sols atenent als drets del nens i nenes, sinó el significat social, al símptoma que apunta vers una direcció molt discutible sobre els valors que ens cal entre tots promoure en el món dels infants. I des del punt de vista del creient no aniria malament que recordéssim les paraules de Jesús sobre la importància del infants, la defensa que feia d’ells i com són models no de publicitats economicistes sinó del Regnat de Déu.