Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Grup de Treball Estable de les Religions, el GTER, juntament amb el ‘Círculo Africano’ està organitzant a Barcelona el II Fòrum sobre Immigració, integració i Comunitats Religioses.
Aquesta nova jornada formativa del GTER vol aportar un treball de recerca, reflexió i acció sobre el paper que estan exercint les Comunitats Religioses en el procés d’integració dels immigrants.
La temàtica no només és encertada en si mateixa. El fet de posar-la a l’agenda pública ha de contribuir a valorar la tasca feta, i també a repensar la responsabilitat de tots els actors socials davant d’aquest repte.
La pregunta que es planteja és clara: És la religió un factor d’integració social?
Aquesta no és una qüestió menor ni tampoc un debat marginal.
Davant de la voluntat de determinats sectors d’impulsar processos excloents, pensar en veu alta aquesta qüestió , des d’una plataforma multidisciplinar, és un signe d’esperança.
El debat que s’obre no només ens convida a reflexionar sobre immigració i religió, sinó que també obre les portes a una reflexió sobre el significat del fet cultural i sobre els límits entre cultura i religió.
Sempre que estem parlant de religió: Estem parlant de l’expressió d’una fe o estem parlant dels valors que una determinada cultura ha impregnat a una determinada confessió? O al revés. Sempre que parlem de cultura, estem parlant de dinàmiques creatives, històriques o actuals, o estem parlant de valors religiosos que han entrat a formar part d’una determinada cultura?
Coneixem la resposta a ambdues preguntes però replantejar-les en el debat sobre integració de la immigració i Comunitats Religioses segur que aporta noves perspectives en les que cal aprofundir.
L’acadèmia, l’administració, els partits politics, els municipis, els afectats i les confessions religioses plegats per anar encara més lluny.

Tal i com deia abans, tot un signe d’esperança.