Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Reconec que em va entrar un cert mal de panxa quan el passat diumenge dia 10 llegia el comunicat de premsa d’Ars Regia, una empresa italiana que es dedica al disseny de luxe, on es deia que durant l’Angelus d’aquell dia es podia “admirar per primer cop el nou escut papal del Sant Pare Benet XVI, ornat amb la tiara segons l’ús antic”.
 
La tiara o corona papal és símbol de la soberania pontifícia i es remunta a l’Edat Mitjana com a expressió del poder temporal de l’Església. Es feia servir principalment per a la cerimònia de coronament d’un papa. L’últim pontífex coronat amb la tiara va ser Pau VI, però ell mateix va decidir renunciar-hi successivament com a gest d’humilitat i rebuig de qualsevol poder humà. El seu successor, Joan Pau I, no va voler ser coronat i va substituir la cerimonià de coronament per a una “Missa solemne d’inici del ministeri petrí”. Tot i no tornar a fer servir la tiara, aquesta corona va ser mantinguda en els escuts de Joan Pau I i Joan Pau II.
 
Va ser Benet XVI qui va decidir substituir-la expressament  per una mitra de bisbe, tal com explica la web vaticana. També explica una altra novetat en l'escut de Benet XVI: la introducció del pal.li en l'escut com a símbol no només de la jurisdicció papal sinó també de la col.legialitat.
 
 
Sense el comunicat de premsa d’Ars Regia, que parlava específicament de “nou escut”, el tapís de l’Angelus del dia 10 hauria passat desapercebut. Aviat alguns mitjans i webs es van fer ressò del “canvi”. Van aplaudir els tradicionalistes, mentre altres tornaven a carregar contra el papa “restaurador”.
 
És cert, però, que l’escut ha canviat? Doncs no. Ho demostra el fet que quatre dies més tard, en el text del motu proprio per a la creació del nou Pontifici Consell per a la Nova Evangelització publicat a l'Osservatore Romano l’escut papal continuava mantenint la mitra i el pal.li. I diumenge passat dia 17, en la darrera cerimònia de canonització  presidida per Benet XVI el tapís que penjava a la Basílica de sant Pere no era el d’Ars Regia amb la tiara, sinó un altre amb la mitra. El mateix diari dels bisbes italians, l’Avvenire, informava que no hi ha hagut cap canvi en l'escut de Benet XVI i que el tapís del dia 10 s’havia fet servir de manera ocasional. De fet, la mateixa Ars Regia, coneguda en cercles eclesials per la seva vessant tradicionalista, ja havia proporcionat a Benet XVI algun altre parament litúrgic amb la tiara. Com el tapís del dia 10, es tractava de regals. És evident que amb la nota de premsa on es parlava falsament de “nou escut” s’han fet una gran publicitat gratuïta. La Secretaria d’Estat no creu oportú desmentir, els fets parlen per si sols.