Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Benvolguts companys i companyes militants!

Us escrivim des de la JOC en primer lloc per agrair-vos la dedicació, l’esperança i el compromís que heu demostrat cap al moviment, ajudant-nos econòmicament per poder alliberar un militant per al projecte d’extensions.
El curs 2004-2005 davant la constatació real de manca de recursos econòmics per mantenir un tercer alliberat o alliberada, el moviment va promoure un procés de reflexió anomenat Procés de Renovació en què es va aprofundir si realment els recursos
econòmics que tenim i la nostra estructura estaven donant resposta a les finalitats de la JOC. Després d’aquest procés, es van recollir unes crides nacionals (que anaven al
fons de la nostra militància); una feia referència a l’extensió del moviment.
Gràcies a les vostres aportacions econòmiques hem pogut mantenir un alliberat a mitja jornada només dedicat a aquest projecte d’estendre, de portar, la Bona Notícia als joves treballadors i treballadores per tal que esdevinguin militants cristians i posin en acció altres joves.
El compromís econòmic de l’ACO acaba aquest desembre, i com vam decidir en el nostre XIII Consell el mes de juny passat, la figura de l’alliberat responsable nacional d’iniciació passa a ser també el d’extensions. En definitiva gràcies al vostre compromís hem mantingut aquest alliberat a mitja jornada fi ns ara que la JOC ha pogut donar resposta i continuïtat a aquesta figura, a aquest projecte que és una prioritat actual per a nosaltres.
El projecte d’extensions ha fet possible que ens fem presents en zones on abans no hi havia realitat de moviment. L’Anoia, Lleida i Sant Boi són les realitats que actualment estan quallant a través d’aquest projecte. Com ja sabeu hi ha més possibilitats que la JOC arribi a més joves, i en algunes s’hi està treballant perquè així sigui. Des que tenim alliberat hem establert contactes, amb possibilitat d’estendre’ns, a Ciutat Vella, Poblesec,
el Carmel, Mataró, Tarragona, Centelles, Vic, Manresa, Blanes, Mallorca i Menorca, a més de les ja esmentades.
Aquestes realitats han estat treballades amb persones del mateix territori, amb la coordinació i acompanyament de l’alliberat d’extensions. Primer han sigut iniciadors i iniciadores i més endavant consiliaris i consiliàries quan els joves han esdevingut militants. Aquest és el cas de l’Anoia i Lleida, que si són una realitat actual de JOC és
gràcies a militants d’ACO com la Fina Quintana de l’Anoia, i consiliaris com el Joan Valls, que han cregut en la JOC, en el projecte, en els més joves, i que han acompanyat tot aquest procés.
Necessitem militants adults d’entre vosaltres que acompanyin tot aquest procés, aquest
camí que des de la JOC estem fent, no ja econòmicament, sinó acompanyant-nos en les nostres vides, en la dels joves als quals encara no hem arribat, compartint tots junts, aquesta opció pels joves de classe obrera i per Crist.
Les extensions van sent possibles en la mesura que els militants anem entenent la necessitat de desplaçar-nos per arribar a altres joves, però l’experiència ens demostra que és gairebé impossible d’aconseguir si no hi ha persones implicades del propi territori. Lleida, l’Anoia i Sant Boi són les realitats d’extensions que van quallant, i totes
tres compten amb la presència de militants de moviments adults que les acompanyen. Per això insistim en la vostra implicació en el projecte, ara ja no econòmicament sinó de manera més directa, acompanyant les futures realitats que vagin sorgint.
En segon lloc, volem agrair a tots aquells consiliaris i consiliàries el camí que feu juntament amb nosaltres, que ens acompanyeu en les nostres vides, en la nostra acció i la nostra fe, tot compaginant aquesta tasca amb la vostra com a militants de vida, que també sou en els vostres espais. Gràcies perquè ens adonem de la importància de fer camí plegats, perquè ens ajudeu a fer camí i a fonamentar la nostra militància (títol
del Pla de Curs d’aquests dos cursos vinents de la JOC). Gràcies perquè som conscients de les renúncies que també feu per estar al servei dels joves i les joves de la JOC.
Acabem animant-vos a seguir-nos acompanyant en aquest projecte d’arribar a altres joves, no econòmicament, sinó amb aquell acompanyament que no es veu, constant i esperançador.
Nosaltres no fixem la mirada en això que veiem, sinó en allò que no veiem, perquè les coses que veiem passen, però les que no veiem duren per sempre.( 2Cor 4,18)
La JOC suposa simplement una gran fe. És necessari creure que és possible, és necessari creure que la JOC la vol Déu, que creu en els més pobres, els petits, els humilscal confiar en aquest apostolat de pobres entre els més pobres.
JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES BALEARS. "Carta de la JOC a l'ACO", publicada al butlletí de l'ACo núm. 192