Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La Fundació Joan Maragall convoca el XXI Premi Joan Maragall per a una obra d’assaig o d’investigació sobre CRISTIANISME I CULTURA, entenent tots dos termes i la seva relació
en el sentit més ampli (que inclou, naturalment, aspectes religiosos o interreligiosos, però també aspectes humanístics, ètics i polítics).

Les obres hauran de ser originals, inèdites, en llengua catalana i no premiades en altres
concursos. Els originals s’hauran de presentar per quintuplicat mecanografiats a doble espai i relligats. Al primer full hi constarà clarament el nom de l’autor o el pseudònim amb què concursi. Quan s’opti per concursar amb pseudònim, caldrà adjuntar als originals un sobre en què consti, a l’exterior, el títol del treball i el pseudònim i, a l’interior, les dades de l’autor.

Els treballs hauran de tenir un mínim de 125 pàgines i un màxim de 300 (2.100 espais per
pàgina). Els cinc exemplars hauran de ser lliurats a les oficines de la Fundació (carrer de València, 244 2n, 08007.- Barcelona). L’admissió dels originals quedarà closa el dia 7 d’octubre de 2010 a les 7 del vespre.

El Jurat estarà compost per: Pere Lluís Font (President), Narcís Comadira, David Jou, Ramon Pla i Arxé, Modest Prats, Carles Torner.

La dotació del premi serà de 6.000,00 euros.

El jurat emetrà el veredicte durant la celebració de la Festa Literària de la Nit de Santa Llúcia.

L’obra guanyadora serà publicada a la col·lecció “Cristianisme i cultura”. La Fundació es reserva el termini de dos mesos d’opció preferent de publicació a la mateixa col·lecció de la resta d’obres presentades.

Els originals de les obres no premiades podran ser retirats de les oficines de la Fundació a
partir de dos mesos després de la publicació del veredicte del Jurat i durant els tres mesos següents, transcorreguts els quals no es respondrà de la seva conservació.

El jurat procedirà a l’adjudicació del Premi pel procediment de votacions i eliminacions
successives.

La Fundació es reserva el dret de modificar la composició del Jurat en cas de malaltia, absència o altre motiu d’impediment d’alguns dels seus membres.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les
obligacions que se’n deriven.