×

Mensaje de advertencia

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

L’episodi que hem llegit en l’Evangeli d’aquest diumenge, l’escena de Jesús amb Marta i Maria, em fa pensar en el sorprenent i eminent protagonisme de les dones en la vida de Jesús i en tot el relat evangèlic.

Una part del rebuig al cristianisme que observem avui en la nostra cultura prové de l’absolut desconeixement del missatge antireligiós de Jesús. Amb el terme “missatge antireligiós” vull referir-me al seu contundent al·legat i la seva audaç missió contra les patologies religioses vigents en el seu temps i esteses en totes les religions fins als nostres dies. Aquestes patologies promouen avui, amb una lògica inevitable, a confondre el cristianisme amb les seves terribles deformitats passades i presents.

 

Després de la valenta i profètica renúncia de Benet XVI al pontificat, es mostra davant dels nostres ulls l'enorme llegat de magisteri social que ens deixa. Un magisteri que està present principalment en la seva Encíclica "Caritas in Veritate" (2008), però també en una gran quantitat de discursos i missatges, entre els quals destaquen els seus vuit Missatges per a la Jornada Mundial de la Pau (2006-2013). Podem afirmar que, tot i la relativa brevetat del seu pontificat, ha donat un important impuls i desenvolupament a la doctrina social de l'Església.

El passat dia 23 de gener, el Parlament de Catalunya va acordar “iniciar el procés per a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir llur futur polític col·lectiu”, d’acord amb determinats principis.

El pasado día 23 de enero, el Parlamento de Cataluña acordó "iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo", de acuerdo con determinados principios..

Acaba de publicarse el Mensaje de Benedicto XVI para la próxima Jornada Mundial de la Paz, el día 1 de enero de 2013, con el lema evangélico "Dichosos los que trabajan por la paz". Un año más, el Mensaje ofrece importantes consideraciones que pueden contribución a la construcción de la justicia y la paz en nuestro mundo.

Acaba de publicar-se el Missatge de Benet XVI per la pròxima Jornada Mundial de la Pau, el dia 1 de gener de 2013, amb el lema evangèlic “Feliços els qui treballen per la pau”. Un any més, el Missatge ofereix importants consideracions que són una contribució a la construcció de la justícia i la pau en el nostre món. 

Hace unos días, Justicia y Paz hemos tenido la oportunidad de presentar a un grupo de instituciones eclesiales catalanas una opción de ahorro especialmente recomendable para ellas. Se trata de un banco ético de carácter cooperativo, FIARE Banca Ética, integrado por miles de personas e instituciones (fundaciones, asociaciones, cooperativas, entitades católicas, etc) de todo el Estado español, quienes son sus propietarios. Justicia y Paz somos miembros fundadores en Cataluña.

Fa uns dies Justícia i Pau hem tingut l’ocasió de presentar a un grup d’institucions eclesials catalanes una opció d’estalvi especialment recomanable per a elles. Es tracta d’un banc ètic de caràcter cooperatiu, FIARE Banca Ètica, integrat per milers de persones i institucions (fundacions, associacions, cooperatives, entitats catòliques, etc) de tot l’Estat espanyol, que en són els seus propietaris. Justícia i Pau en som membres fundadors a Catalunya.