Ja em perdonaran però estadísticament parlant puc afirmar que el proper arquebisbe de Barcelona serà o Josep Àngel Sáiz, o Romà Casanova o Enrique Benavent. I, sinó, ho seran de Tarragona. 

Me van a perdonar pero siempre tengo que hablar de la Sagrada Familia desde un punto de vista más bien sentimental. Como otros barceloneses tengo el recuerdo de mi abuelo diciéndome que él no la vería terminada, pero yo sí. Lo que te dicen con ese tono de no te dejaremos una fortuna familiar, pero te dejamos un legado colectivo. Más o menos de misa, muchos barceloneses y catalanes creo que comparten una relación sentimental de una obra colectiva, aunque jurídicamente dependa de una fundación canónica sin ánimo de lucro.

Ja em perdonaran però sempre he de parlar de la Sagrada Família des d'un punt de vista més aviat sentimental. Com altres barcelonins tinc el record del meu avi dient-me que ell no la veuria acabada, però jo sí. Allò que et diuen amb aquell to de no et deixarem una fortuna familiar, però et deixem un llegat col·lectiu. Més o menys de missa, molts barcelonins i catalans crec que comparteixen una relació sentimental d'una obra col·lectiva, encara que jurídicament depengui d'una fundació canònica sense ànim de lucre.

Me van a perdonar que coja directamente una cita de un libro de hace casi diez años para expresar una impresión sobre el relato de estos días coincidiendo con los 80 años del inicio de la Guerra Civil: "¿Por qué en libros dedicados a estudiar el proceso de la Guerra Civil en Cataluña sólo se hace referencia a la actitud de la Iglesia española en lugar de hablar de los esfuerzos a favor de la paz del clero catalán? ¿Por qué no se da la importancia que se merece al asesinato de más de 2.000 religiosos en seis meses?

Ja em perdonaran que agafi directament una cita d'un llibre de fa gairebé deu anys per expressar una impressió sobre el relat d'aquests dies amb motiu dels 80 anys de l'inici de la Guerra Civil: "Per què en llibres dedicats a estudiar el procés de la Guerra Civil a Catalunya només es fa referència a l'actitud de l'Església espanyola en lloc de parlar dels esforços a favor de la pau de la clerecia catalana? Per què no es dóna la importància que es mereix a l'assassinat de més de 2.000 religiosos en sis mesos?

Ja em perdonaran que em posi en política. Des de les darreres eleccions generals dono voltes al tema catòlic durant el període electoral i, ara, la reaparició d'alguns personatges m'ho refresca.

Me van a perdonar que me meta en política. Desde las últimas elecciones generales doy vueltas al tema católico durante el periodo electoral y, ahora, la reaparición de algunos personajes me lo refresca.

Ja em perdonaran que sembli que vulgui tirar aigua al vi. Però això de les dones diaconesses no estarà fet en quatre dies. Aquest dijous el papa Francesc va obrir una nova porta: estudiar el tema de la dones diaconesses. Molt bé. Però el tema té un recorregut complex.

Ja em perdonaran que tregui conclusions només amb una primera lectura d'urgència. Diguem-ne periodisme. Amoris laetitia pot decebre perquè no tanca els debats sobre la pastoral familiar, però no és una nova Humanae Vitae. L'Encíclica de Pau VI de 1968, que abordava el tema de l'anticoncepció, va pretendre tancar el debat. A fe de Déu que ho va aconseguir.

Me van a perdonar que saque conclusiones sólo con una primera lectura de urgencia. Le llaman periodismo. Amoris laetitia puede decepcionar porque no cierra los debates sobre la pastoral familiar, pero no es una nueva Humanae Vitae. La Encíclica de Pablo VI de 1968, que abordaba el tema de la anticoncepción, pretendió cerrar el debate. A la vista está que lo consiguió.