En els darrers anys, sembla imposar-se un mateix discurs arreu: només amb les retallades pressupostàries, la reducció de la despesa pública, la reforma del mercat de treball, la privatització d'alguns serveis públics i, en fi, amb la reducció del paper dels poders públics -les administracions- serem capaços de superar la crisi actual i, en especial, el dèficit públic. Reduir el dèficit i aconseguir una estabilitat pressupostària n’és l'objectiu.

Aquest cap de setmana, es clourà l’exposició de Gaudí a Roma. Durant quasi dos mesos, el geni arquitectònic i espiritual de l’obra de Gaudí -amb la basílica de la Sagrada Família com a referent principal- s’ha projectat al conjunt de la catolicitat a través d’una exposició que haurà rebut al voltant de 30.000 visitants.

Este fin de semana, se cerrará la exposición de Gaudí en Roma. Durante casi dos meses, el genio arquitectónico y espiritual de la obra de Gaudí -con la basílica de la Sagrada Familia como referente principal- se ha proyectado al conjunto de la catolicidad a través de una exposición que habrá recibido alrededor de 30.000 visitantes.

Fa pocs dies varem poder gaudir d’una nit temàtica a TV1 sobre la vida i obra del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Una minisèrie de dos capítols, seguit de debat i d’un documental. La coproducció de TVE i RTVV va aconseguir un 18,2% de share amb més de 3 milions d’espectadors de mitjana. Líder d’audiència i exemple de la feina que ha de fer la televisió pública. Es pot recuperar aquí.

Hace pocos días pudimos disfrutar de una noche temática en TV1 sobre la vida y obra del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Una miniserie de dos capítulos, seguida de un debate y de un documental. La coproducción de TVE y RTVV consiguió un 18,2% de share con más de 3 millones de espectadores de media: líder de audiencia y ejemplo del trabajo que debe hacer la televisión pública. Se puede recuperar aquí .

L’any 2011 ens portà, als seus inicis, l’Artur Mas al govern de Catalunya i en Mariano Rajoy – en acabar l’any- al govern d’Espanya. Catalunya i Espanya han canviat de govern com ho han fet la majoria dels països del sud d’Europa: Grècia, Itàlia, Portugal, majoritàriament cap a la dreta. L’any vinent veurem que passarà amb les eleccions presidencials franceses. Malgrat els canvis de signes diferents: ¿sabran aquests nous governs mantenir el model social europeu davant les embranzides dels mercats?

 

El año 2011 nos llevó, en sus inicios, a Artur Mas al gobierno de Cataluña y a Mariano Rajoy -al finalizar el año- al gobierno de España. Cataluña y España han cambiado de gobierno como lo han hecho la mayoría de los países del sur de Europa: Grecia, Italia, Portugal, mayoritariamente hacia la derecha. El año próximo veremos qué pasará con las elecciones presidenciales francesas. A pesar de los cambios de signos diferentes: ¿sabrán estos nuevos gobiernos mantener el modelo social europeo ante los empujes de los mercados?
 

El primer discurso de Rajoy en las Cortes generales parece orientarse a centrar el Partido Popular en posiciones alejadas de las actitudes más llamativas de las voces que hasta ahora parecían marcar la agenda política de esta formación. A la espera de concretar su agenda política y, sobre todo, a la espera de conocer el nombramiento de ministros y personal de confianza en la Moncloa, Rajoy apuesta por intentar situar su proyecto político para España en el centro político.
 

El primer discurs de Rajoy a les Corts generals sembla orientar-se a centrar el Partit Popular en posicions ben allunyades de les actituds més cridaneres de les veus que fins ara semblaven marcar l’agenda política d’aquesta formació. A l’espera de concretar la seva agenda política i, sobretot, a l’espera de conèixer el nomenament de ministres i personal de confiança a la Moncloa, Rajoy aposta per intentar situar el seu projecte polític per Espanya en el centre polític.