Me van a perdonar porque este artículo caducará en 24 horas. Pero estoy asombrado de cómo algunos han convertido la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española en una campaña política, mediática y digital. No descubriremos ahora que en los procesos de elección de estos cargos siempre hay intereses y poder. Pero en esta ocasión quizás ha llegado a extremos casi cómicos.

La revista online per a preveres EL BON PASTOR va ser fruit directe de l’Any Sacerdotal 2009 i, més concretament, d’una conferència que va donar el Cardenal Clàudio Hummes en la Facultat de Teologia de Catalunya uns quants mesos abans del gener de 2010, data del primer número de la revista. Les paraules del Cardenal Hummes, aleshores Prefecte de la Congregació per al Clergat, amarades d’espiritualitat i saviesa, van estimular-nos a proposar un instrument que contribuís a la unió dels preveres, tant diocesans com religiosos.

Els bisbes de Catalunya han tret un petit comunicat on parlen amb autoritat sobre la realitat del país. Els bisbes han donat un pas important per sortir d’un llarg silenci mantingut en els darrers temps sobre el moment polític de Catalunya. És evident que davant dels dilemes de la societat catalana l’Església catòlica no pot estar en  silenci o amagar-se en la indiferència de la neutralitat.

Hi ha moltes maneres de classificar esglésies.

Audiència General 25 de novembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!

L’homilia del cardenal Tarancon el 27 de novembre de 1975, en l’entronització de Joan Carles com a rei d’Espanya, avui fa 45 anys, va ser un text basat en la reconciliació i en la defensa dels drets humans, enfront de la imposició de la dictadura.

Al comenzar un nuevo año litúrgico nos adentramos en los textos correspondientes al ciclo B centrado en la lectura del evangelio de Marcos. Como es habitual en el primer domingo de Adviento corresponde leer el fragmento final (Mc 13,33-37) del discurso dedicado a reflexionar sobre los tiempos últimos. En este pequeño texto domina el imperativo velar; es la actitud que hay que mantener en la espera del regreso del Señor.

En començar un nou any litúrgic ens endinsem en els textos corresponents al cicle B centrat en la lectura de l’evangeli de Marc. Com és habitual en el primer diumenge d’Advent pertoca llegir el fragment final (Mc 13,33-37) del discurs dedicat a reflexionar sobre els temps darrers. En aquest petit text domina l’imperatiu vetllar; és l’actitud que cal mantenir en l’espera del retorn del Senyor.

El doctor Llorenç Puig, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, extreu aprenentatges de la crisi de la Covid-19 per afrontar la crisi ambiental.

Dijous passat tingué lloc al Congrés la votació plenària sobre el Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE). El seu caràcter de llei orgànica obligava a votar el text en la seva integritat.