La revista online per a preveres EL BON PASTOR va ser fruit directe de l’Any Sacerdotal 2009 i, més concretament, d’una conferència que va donar el Cardenal Clàudio Hummes en la Facultat de Teologia de Catalunya uns quants mesos abans del gener de 2010, data del primer número de la revista. Les paraules del Cardenal Hummes, aleshores Prefecte de la Congregació per al Clergat, amarades d’espiritualitat i saviesa, van estimular-nos a proposar un instrument que contribuís a la unió dels preveres, tant diocesans com religiosos.

Ja em perdonaran el títol però no és el cas. A mi em va confirmar mossèn Vidal Aunós, el qui anys després va acollir la tancada d'immigrants a la parròquia de Sant Maria del Pi. I em va confirmar a  la parròquia de Sant Medir, on es va fundar Comissions Obreres clandestinament durant el franquisme.

Els bisbes de Catalunya han tret un petit comunicat on parlen amb autoritat sobre la realitat del país. Els bisbes han donat un pas important per sortir d’un llarg silenci mantingut en els darrers temps sobre el moment polític de Catalunya. És evident que davant dels dilemes de la societat catalana l’Església catòlica no pot estar en  silenci o amagar-se en la indiferència de la neutralitat.

Hi ha moltes maneres de classificar esglésies.

Àngelus del 15 d’agost 2018, festa de l’Assumpció de la Verge Maria

Paraules del Papa Francesc.

 Estimats germans i germanes, bon dia!

Creer en la Asunción de María como dogma de fe no basta. Hay que encontrarle el sentido que tiene para nuestra vida. Cuando el papa Pío XII proclamó el 1 de noviembre de 1950 que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene para los hombres y mujeres de hoy?

No n’hi ha prou amb creure en l’Assumpció de Maria com a dogma de fe. Cal trobar-li el sentit que té per a la nostra vida. Quan el papa Pius XII va proclamar l’1 de novembre del 1950 que Maria va ser assumpta en cos i ànima al cel, què significa? Quin sentit té per als homes i les dones d’avui?

Llegim a la segona lectura d'aquest diumenge un fragment de la carta als Efesis (Ef 5,15-20). Aquest escrit del Nou Testament s'estructura amb una primera part (1,3-3,21) de caire doctrinal on l'autor parla del misteri del projecte diví que fa de Crist el cap d'una confraternitat entre els éssers humans on hi tenen cabuda tant els jueus com els gentils. Aquest misteri/projecte és revelat a l'Església, on Crist és el factor d'unitat i reconciliació entre jueus i gentils. Pau, segons l'autor de l'escrit, és el capdavanter per revelar a homes i dones aquest misteri de l'amor diví.

20. EL PARADIGMA TECNOCRÀTIC afecta el nostre estil de vida