Dilluns passat ens despertàvem amb la notícia d’El Periódico segons la qual als anys 2012 i 2014 la Generalitat va “desviar a l’escola concertada 81 milions de guarderies públiques”.

Consulta altres videos i #TrobaBonaEscola: catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola
 

Als Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea en la celebració del 60 aniversari del tractat de Roma. Discurs del papa Francesc

Divendres 24 de març de 2017

 

És encara vigent jurídicament la Constitució de 1978 a Catalunya? I si encara és vigent, en quina mesura?

(Fra Eduard Rey) Ramon Llull nasqué el 1232 i morí el 1316. Aquí mirarem de fer un passeig per la seva vida, donant a la vegada alguns trets de la seva espiritualitat, servint-nos d’alguns dels seus textos i narracions.

Jesús digué als seus deixebles. «Cerqueu i trobareu» (Lc. 11, 9).

Josep Calassanç i Gastó (Peralta de la Sal 1557 – Roma 1648) als catorze anys ja havia manifestat la voluntat de ser sacerdot. Acabats els estudis de llatí a Estadilla, en el convent de frares trinitaris, passà a l’Estudi General de Lleida on cursà la filosofia i el dret. Després es traslladà primer a València i després a Alcalá de Henares on estudià els dos primer cursos de teologia, que acabà el 1583, novament a l’Estudi General de Lleida.

En aquests moments, un dels escassos contactes que la majoria de gent té amb l’Església Catòlica, a banda de veure el papa a la tele o del generós tractament mediàtic de les obsessions amb el sexe d’alguns bisbes, es redueix a assistir als funerals. No sé si els nostres clergues són prou conscients de la responsabilitat que tenen i, perdonin, de la preparació específica que caldria per atendre aquest repte. És un moment delicadíssim, completament desaconsellat per al proselitisme o l’argot propi dels creients.

Preguntaren al foll per quins

senyals era conegut el seu amat.

Respongué i va dir que per

misericòrdia, per pietat i perquè

la seva voluntat resta essencialment

sense cap canvi. 

(Ramon Llull. Llibre d'amic i amat, vers 161.)

 

Meditació

         Sobre Jesús es va crear una gran expectativa. Un dia, en mig de la multitud, uns entesos de les lleis li van demanar que fes un gran senyal en el cel, un fet clar i immens que mostrés que Ell era l’esperat, l’alliberador definitiu, la veritat absoluta.

Diumenge III de Quaresma. Cicle A. 
Barcelona 19 de març de 2017. 

El primer que queda clar en aquest relat és
–el respecte
–l’acceptació
–i l’acollida humana de Jesús envers qualsevol persona.

Per què?
Perquè Jesús es troba amb una dona estranya, mentidera i forastera.

Una dona que és menystinguda i menyspreada per tres raons de pes:
–els homes la menyspreen com a dona
–els jueus l’odien com a samaritana
–les altres dones la miren malament perquè és i actua com a ‘fulana’.

Aquest és el lema del Dia del Seminari 2017, que enguany celebrem el diumenge 19 de març, vigília de la solemnitat litúrgica de sant Josep.

Es tracta d’una frase inspirada en la carta als Hebreus, que presenta el sacerdoci de Crist com a expressió de la seva missió entre els homes, com el veritable Gran Sacerdot amb una singular proximitat tant a Déu com als homes.