Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Arran que s’hagi conegut una denúncia d’uns abusos a menors comesos fa 30 anys, els Germans Maristes de Catalunya ha anunciat que el curs vinent iniciarà les seves funcions un Delegat Provincial per a la Protecció de la Infància. Aquesta decisió ja estava pressa abans de la polèmica i ja era una pràctica establerta en altres provincies maristes. El mes de març el Consell General d'aquest institut religiós va aprovar que totes les provincies del món tinguéssin aquesta figura i va establir un protocol a seguir en casos d'abusos. A Catalunya, iniciarà les seves funcions aquest setembre.

El Delegat Provincial per a la Protecció de la Infància haurà de fomentar, juntament amb els Directors de les obres educatives, “totes les mesures que ajudin a prevenir agressions a menors amb el fi de vetllar per tal que l’ideari dels Germans Maristes sigui seguit i respectat escrupolosament”. La nota de Maristes també nega que s’hagi ofert “cap compensació econòmica a canvi del silenci dels afectats” del cas denunciat ara als mitjans de comunicació.

Aquest és el text de la nota que han publicat els Germans Maristes:

"Després de les informacions que han anat apareixent en diversos mitjans de comunicació en els últims dies, i com a continuació al comunicat que es va difondre el passat 13 d’abril, volem fer les manifestacions següents:

1. La nostra institució expressa, un cop més, la més enèrgica condemna davant qualsevol tipus d’abús que es cometi contra la infantesa i comparteix en la seva totalitat qualsevol acte que contribueixi a una major sensibilització contra aquesta lacra social.

2. Un cop coneguts els fets denunciats, i abans de la seva aparició en un programa de televisió, el G. Lucio va ser retirat de qualsevol activitat dintre de l’Institut.

3. En cap cas, els Germans Maristes van oferir cap compensació econòmica a canvi del silenci dels afectats. L’aleshores advocada dels afectats va voler negociar, en nom d’ells, una indemnització pels fets esdevinguts fa més de trenta anys. Es va considerar que l’adequat en aquell moment era oferir tot l’ajut terapèutic necessari per tractar les seqüeles deixades per aquests fets execrables. Els afectats van decidir rebutjar aquest oferiment.

4. Des de la seva fundació, l’Institut dels Germans Maristes té com a finalitat la formació de la infància amb ple respecte per a la seva integritat física i moral. Per tal d’extremar l’atenció i vigilància sobre aquests aspectes, la nostra Institució va decidir crear la figura del Delegat Provincial per a la Protecció de la Infància, seguint un protocol establert per l’Institut a nivell internacional, que començarà les seves funcions a les obres educatives maristes de Catalunya a partir del proper curs escolar. La seva principal comesa serà fomentar totes les mesures que ajudin a prevenir agressions a menors amb el fi de vetllar per tal que l’ideari dels Germans Maristes sigui seguit i respectat escrupolosament.

5. Tant els pares d’alumnes com la resta de la comunitat educativa tindrà en la figura del Delegat Provincial, juntament amb la dels Directors de les obres educatives, el principal aliat per a l’eradicació de qualsevol abús a la infància que pugui patir qualsevol alumne dels centres educatius de l’Institut dels Germans Maristes.

Un cop més, i com vam dir en el comunicat fet públic el passat 13 d’abril, volem subratllar i garantir el compromís de l’Institut dels Germans Maristes amb la formació personal de milers d’infants i joves que diàriament es formen dignament als seus centres educatius.

Maig 2011. Institut dels Germans Maristes – Província de L’Hermitage