Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri- CR) Aquest cap de setmana del 14 de novembre se celebra la jornada anual de Germanor. Cada bisbat presenta el balanç econòmic de l’any anterior i es fa una col·lecta especial per ajudar a cobrir les despeses diocesanes. 92 milions d’euros és el pressupost total que fa funcionar els deu bisbats catalans, un import que no inclou el moviment econòmic de les entitats socials o educatives vinculades a les diòcesi.

De les dades sumades de l’economia dels deu bisbats catalans destaca que malgrat la crisi les aportacions que fan els fidels es mantenen estables els darrers anys i que el 2009 van ser superiors a l’any anterior. Concretament els catòlics catalans van aportar a l’Església amb donatius i col·lectes 48,7 milions d’euros, tres milions més que l’any 2008. Aquesta xifra representa el 51% dels ingressos dels que disposa l’Església diocesana a Catalunya.

Amb aquestes dades, els ingressos que rep l’Església directament dels fidels es mantenen en poc més de 6 euros a l’any per habitant de mitjana, una dada també semblant a la dels exercicis anteriors. Alhora, l’any 2009 va augmentar un 7% el resultat de col·lecta extraordinària de Germanor, que va recollir 1,3 milions d’euros.

Una quarta part dels ingressos provenen principalment dels serveis, de subvencions i dels recursos que genera el patrimoni de l’Església, amb imports similars als altres anys. Tot i que el patrimoni eclesial general 9,6 milions d’euros d’ingressos, al manteniment i la gestió dels edificis propietat de l’Església s'hi han de destinar 34,6 milions anuals.

La partida que el 2009 va créixer més és la part corresponen que reben les diòcesis de la recaptació a través de l’assignació tributària, la creueta de la declaració del renda. El 2009 ha estat el primer any on es reflecteix el resultat de l’increment del percentatge de l’assignació del 0,52%, al 0,7%. Així, les diòcesis catalanes han rebut gairebé 20 milions d’euros dels contribuents que van posar la creueta, contra els 13 que rebia durant els anys anteriors.  

Però el 2009 l’Església també començava a tributar IVA per a totes les seves activitats i van augmentar les despeses, principalment de les activitats socials i pastorals. Així, tot i que resultat ordinari és positiu per primera vegada des del 2006, les despeses extraordinàries generen un dèficit d’un milió d’euros. Aquest xifra, és la suma dels resultats dels deu bisbats catalans. Alguns que tenen disponibles dades a internet són Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Urgell, Lleida, i Tortosa.