Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Generalitat de Catalunya) Aquest dimecres a la tarda s’ha presentat al Palau de la Generalitat la “Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius”. Aquesta nova guia, la sisena que edita el Govern per al respecte a la pluralitat d’opcions religioses, aborda l’alimentació als menjadors escolars, les festes religioses en els centres, el vestuari i l’ús de símbols i les matèries del currículum escolar.

L’objectiu d’aquesta guia és oferir orientació i suport a totes les persones que gestionen la diversitat religiosa i les pràctiques concretes que se’n deriven en l’àmbit de l’educació. L'acte l'ha presidit el vicepresident del Govern de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira.

La guia s’estructura en quatre parts: recull la legislació més rellevant en la matèria, ofereix uns principis d’actuació que poden servir per orientar en diversos moments les qüestions relacionades amb la diversitat religiosa, exposa recomanacions sobre quatre àmbits i presenta sintèticament els trets més rellevants de les confessions religioses presents a Catalunya.

Les recomanacions se centren en quatre àmbits:

-Celebracions i commemoracions en els centres educatius. Les lleis estableixen en quines condicions l’alumnat pot faltar a classe a causa d’una festa religiosa, però els centres haurien de preveure aquestes absències, o millor encara, aprofitar les celebracions de les diverses religions de l’alumnat per a explicar la diversitat religiosa de forma inclusiva i no confessional.

-L’alimentació als menjadors escolars i la diversitat religiosa. La guia explica quins preceptes alimentaris planteja cada religió, i de quina manera es poden compatibilitzar sense haver de multiplicar els menús oferts pels menjadors escolars. A més, proposa entendre el menjador escolar com un espai educatiu on es pot aprofundir en la diversitat cultural a partir de les varietats gastronòmiques.

-El vestuari i l’ús de símbols religiosos. La guia remet a la normativa del Departament d'Educació segons la qual s'ha de permetre l'ús de vestuari o elements simbòlics, sempre que no impossibilitin la realització de totes les activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal o la seguretat personal o la dels altres.

-El currículum i la diversitat religiosa. No es contemplen exempcions dels continguts obligatoris, per la qual cosa encara és més important fomentar el diàleg entre professorat, alumnes i famílies, amb l’objectiu de conèixer els posicionaments de cadascú sobre la matèria. Les famílies han de distingir els preceptes religiosos respecte d’altres costums culturals, mentre que els centres han de deixar clar quines activitats són obligatòries o optatives.

Presentació de la nova guia

El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira ha presidit la presentació de la Guia i ha reiterat que “viure i crèixer en la societat catalana assumint-ne els valors comuns no és incompatible amb practicar una determinada religió o triar qualsevol opció de pensament”. En aquest sentit, el vicepresident ha exposat que els centres educatius “són un espai privilegiat per conrear aquests valors i per traduir les bones intencions en bones pràctiques”.

Carod-Rovira ha recordat que el model català de laicitat, “és sinònim de respecte a totes les opcions religioses i de pensament i als seus valors” i que és imprescindible que les diferents opcions religioses “puguin viure de forma pacífica, sense altra condició, precisament, que el respecte a unes normes públiques que permeten la llibertat de creences de cadascú, sobre la base de la igualtat ètica i de llibertat que només pot garantir un Estat laic”. En aquest sentit, Josep-Lluís Carod-Rovira ha posat de manifest que els centres educatius són “espais privilegiats per conrear el respecte a la diversitat religiosa” i ha apuntat que “és feina del Govern proveir les eines necessàries per construir una societat ben tramada, que continuï apostant pel respecte en pla d’igualtat per a totes les persones que la integren”.

Per la seva banda, la directora general d’Afers Religiosos, Montserrat Coll, ha explicat que la guia “parteix del principi que l’escola no ha de negar ni ha de jutjar la fe de l’alumnat ni de les seves famílies, sinó que ha d’assegurar un àmbit en el qual es puguin manifestar les pròpies conviccions, veure i escoltar les dels altres i aprendre a conviure amb persones que pensen o creuen de manera diferent”. En aquest sentit ha exposat que la gran recomanació general “és el respecte i el diàleg”.

De la mateixa manera, segons el secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomé, aquesta guia és un “magnífic instrument” que ens permetrà “pensar reflexionar i prendre les decisions més encertades” per avançar “cap a la fita que estem buscant, un futur social més just, més digne i més feliç”.

La sisena guia

Per a l’elaboració d’aquesta guia referent a l’àmbit escolar, la Direcció General d'Afers Religiosos ha comptat amb un estudi previ del grup de recerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), així com la col·laboració dels pedagogs Joan Canimas i Francesc Carbonell, i també dels responsables de diverses entitats religioses.

Aquesta guia és la sisena que edita la Direcció General d'Afers Religiosos. La col·lecció ofereix als professionals d’un determinat sector una eina que reuneix la normativa, pautes i bones pràctiques per a oferir un servei públic respectuós amb la llibertat religiosa i la resta del marc normatiu. Fins ara s’han publicat guies per als àmbits següents: hospitalari, penitenciari, funerari, cementiris i la dirigida als ajuntaments i a les comunitats islàmiques sobre la festa del sacrifici.