Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Diocesana de Barcelona) 50.512 persones s’han adreçat a Càritas a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, de gener a octubre de 2010, perquè han necessitat ajuda per fer front a les despeses més bàsiques: alimentació familiar, lloguers i pagament d’habitacions, rebuts de llum, aigua i gas, transport, llibres i material escolar.

El principal problema que presenten les persones ateses per Càritas, aquelles que estan en plena edat laboral, és una altíssima taxa d’atur que supera el 62%. Només l’11% té una feina amb contracte.

Càritas constata un augment alarmant de situacions personals i familiars, en les quals la manca d’expectatives laborals sumeix la persona en el desànim i en la postració. Només el suport –sobretot de les famílies– i de les entitats d’atenció social, públiques i privades, alleuja en part els greus problemes de tantes famílies: les d’aquí i les que han vingut de fora, que viuen des fa anys entre nosaltres i han treballat –mentre han pogut– en les feines que els d’aquí no volien fer.  

Davant d’aquesta realitat, Càritas demana als Governs màxima prioritat en l’atenció a les persones. També, màxim rigor en la gestió de la despesa per aconseguir la màxima eficiència social i perquè, d’una vegada per totes, el dret al treball i el dret a l’habitatge siguin drets reals i permetin a les persones fer front –amb el seu treball, esforç i capacitats– a les necessitats de les seves famílies i personals. I si cal canviar lleis que posen el lucre i l’especulació per davant de les persones, és el moment d’esmenar-les.

Càritas confirma, una vegada més, que les persones no volen subsidis, volen feina.

Càritas fa un prec als partits polítics perquè en la propera campanya electoral no facin servir la migració com a pretext, afavorint actituds xenòfobes que no farien sinó agreujar els problemes de convivència en moments difícils com els actuals.

I demana que sapiguem entre tots veure, i valorar, abans que res, les persones i no els seus trets ètnics diferencials.

Càritas seguirà oferint tant com pugui respostes, certament limitades, als problemes que avui tenen plantejats tantes persones i famílies.