Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Segons informa la Fundació Escola Cristiana de Catalunya finalment s’ha descartat iniciar el curs a les escoles concertades amb protesta prevista per al proper 7 de setembre. S’havia proposat no fer classe el primer dia de curs.

Tot i això, en un comunicat publicat aquest dijous, les entitats representatives de l’escola concertada de Catalunya manifesten el malestar que viu el sector fruit davant les mesures del govern que les afecten. Aquest són els arguments que ha fet públics i que tenen el suport de les entitats que representen patronal, mestres i pares de l’escola cristiana i de la resta de l’escola concertada a Catalunya:

 

Iniciem un curs difícil per a l’escola concertada de Catalunya

Passat un any de l’entrada en vigor de la Llei d’Educació de Catalunya l’escola concertada no ha vist cap pas endavant en les millores previstes per la llei.

-Es confirma la postergació absoluta de l’escola concertada en el calendari de desplegament de la LEC pel que fa, entre d’altres, a assegurar el principi de suficiència en el finançament i d’homologació de condicions del professorat.

-Continua la congelació dels ajuts del Departament a diferents accions, especialment les relacionades amb l’alumnat amb necessitats educatives específiques (una congelació que es manté des de fa més de quatre anys!).

-Aquesta situació ve agreujada perquè arrosseguem l’incompliment del Pacte Nacional per a l’Educació (2005) pel que fa a l’estudi i actualització del mòdul de concert i d’altres mesures per a la concertada, i a l’incompliment de la LOE (2006).

Se’ns discrimina greument en el programa EduCAT 1x1 (ordinadors a les aules).

-Els centres concertats no hem rebut cap ajut ni cap dotació per a les infrastructures de connexió, subministrament elèctric i equipament de les aules que han de permetre el funcionament dels ordinadors, costos que l’administració assumeix en la seva totalitat quan es tracta de centres públics.

-El President de la Generalitat ni tan sols ha contestat formalment la carta que li varen trametre, el dia 6-4-2010, els presidents de les organitzacions de titulars de centres concertats tot sol·licitant revisar aquest criteri, o bé articulant algun tipus d’ajut que pal·liï aquesta greu discriminació.

-Com a resultat d’aquesta situació, les escoles concertades han hagut de sol·licitar l’ajut de les famílies per finançar la implantació del programa o renunciar a fer-ho.

En aquest context, i per si no n’hi hagués poc, el govern de la Generalitat ha imposat una retallada salarial a l’escola concertada clarament injusta i de dubtosa legalitat.

-S’aplica una mesura pensada per a funcionaris a personal que no és funcionari. Les diferències salarials, i sobretot de condicions laborals, són molt importants. Però encara més radical és el fet que el professorat de l’escola concertada no té el lloc de treball assegurat de per vida, com malauradament hauran comprovat aquest setembre els professors d’unitats que, per causes demogràfiques, han perdut el concert, o el professorat d’aules d’acollida suprimides pel Departament d’Educació, que han passat a engruixir les llistes d’aturats.

-La mesura no és d’aplicació a tot el col·lectiu del professorat ni de personal de l’escola concertada, la qual cosa crea divisió en els claustres i les escoles. L’aplicació, a més, que es fa de la mesura és encara més lesiva que en el cas dels funcionaris en no respectar el manteniment de les bases de cotització.

-Denunciem aquesta realitat alhora que anunciem que intentarem fer canviar l’actitud del govern per tots els mitjans legals possibles. Per aquest motiu, anunciem que el passat 30 de juliol vàrem interposar un recurs contenciós administratiu i vàrem sol·licitar la suspensió cautelar de la Resolució que disminuïa l’import dels mòduls de concert pel que fa a la retribució del professorat.

Diverses circumstàncies, però sobretot la proximitat de la convocatòria d’una vaga general aquest mes de setembre, ens ha fet desistir, per ara, de mesures de protesta que poguessin ocasionar inconvenients a les famílies o a tercers. Les mesures que calgui adoptar en cada moment s’estudiaran en funció del desenvolupament del diàleg amb l’administració, el resultat de les accions jurídiques endegades i d’altres circumstàncies socials, laborals i polítiques.

 

Agrupació Escolar Catalana - AEC
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya - CCAEC
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya - FCCEC
Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures - FAPEL
Fundació Escola Cristiana de Catalunya - FECC (Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya – APECC, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya –APSEC, Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya - CCAPAC)