Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Horeb) Aquesta setmana el Parlament ha aprovat per unanimitat el projecte de llei d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. La llei universalitza completament l'accés a la sanitat pública.

D'aquesta manera amplia la cobertura a col·lectius com els professionals liberals, que no tenen obligació de cotitzar a la seguretat social, els membres de congregacions religioses i els col·lectius en situació de risc d'exclusió social o de marginalitat, que en conjunt representen un 0,7 per cent de la població.

En la sessió d’aprovació de la Llei al Parlament van representar la Unió de Religiosos de Catalunya en la tribuna de convidats les germanes Consol Muñoz Sanjuán, superiora general de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció; M. del Pilar Rodríguez Villareal, superiora general de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora; Antonia Ortiz Ruiz, secretària general de CSSCC, i el germà Lluís Serra Llansana, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya.

Una vegada aprovada la Lleida pel Parlament de Catalunya, el Govern és el responsable de redactar i aprovar el reglament que la desplegui. Començarà a aplicar-se a partir de l’1 d’octubre. La Unió de Religiosos facilitarà a aquests col·lectiu les indicacions pertinents per acollir-se a la Llei.

El debat parlamentari, que va durar una hora, es pot veure en vídeo en el Canal Parlament.