Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La delegació diocesana de Pastoral Familiar de l’arquebisbat de Barcelona ha publicat una reflexió que lamenta els continguts de la web “Sexe joves” de la Generalitat de Catalunya. La declaració es basa en que si bé “es presenta com una pàgina informativa i neutra” aquesta premissa no és l’adequada en l’educació sexual perquè “en tots els àmbits de la vida humana, sabem que hi ha comportaments positius i comportaments negatius, cosa que vol dir que són èticament bons o èticament dolents”.

Parlant de l’educació afectiva dels joves la delegació afirma que “la veritable vida ètica consisteix en sotmetre i orientar les pròpies tendències biològiques, també les sexuals, a l’amor autèntic, madur i sincer, a la persona de l’altre, i al servei respectuós a la nova vida que pot aparèixer en la relació sexual” i que “el cos no és una joguina, no té com a finalitat ser una caixa de ressonància per aconseguir el màxim de plaer”. El text conclou que “els altres no són objectes per aconseguir relacions efímeres i sense valor en funció de primaris interessos personals, com presenta la pagina 'Sexe joves'”.

Aquest és el text de la declaració de la delegació diocesana de Pastoral Familiar:

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la Salut han fet públic el web “Sexe joves” en el domini “gencat”, dirigida especialment als adolescents i joves sobre temes relacionats amb la sexualitat. Per causa dels criteris que s’hi s’esmenten, i per la confusió que pot crear sobre els valors morals en els adolescents i els joves, la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona, vol oferir la seva reflexió a les persones que cerquen, sobre aquesta matèria, un criteri cristià, i també com a expressió d’una part de la societat catalana que es preocupa per l’educació dels seus adolescents i joves i no es veu reflectida en els judicis i els criteris promoguts des d’una entitat pública com el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Document, en principi, no formula judicis ètics; es presenta com una pàgina informativa i neutra. Però en aquests temes, la simple informació és ja un opció ètica clara. L’opció és aquesta: en temes de sexualitat i embaràs, l’interessat o interessada té al davant obertes totes les possibilitats; qualsevol decisió que prengui és bona. Es tracta només d’informar.

Aquest és un criteri pervers. No s’accepta aquest criteri en cap altre àmbit dels comportaments humans: en els negocis, en la circulació, en l’educació dels fills, en la pràctica mèdica o judicial, en la resolució dels conflictes entre persones, entre grups o entre pobles. En tots els àmbits de la vida humana, sabem que hi ha comportaments positius i comportaments negatius, cosa que vol dir que són èticament bons o èticament dolents. Si algú es presenta dient que tot és permès, serà acusat de ser un ésser socialment perillós. En canvi, aquest és el criteri d’aquest Document pel que fa a l’experiència sexual, les relacions de parella, la regulació de la natalitat o l’avortament.

El Document aplica, sense pràcticament cap limitació, el criteri de la permissivitat total en l’àmbit de la sexualitat i la parella, erigit en dret que hom pot exigir als educadors i a la societat. Per evitar una visió negativa de la sexualitat s’acaba permetent i fins i tot promovent tot tipus d’experiències, com si la permissivitat total fos garantia de validesa ètica, de salut psíquica i de realització personal.

L’àmbit de les relacions humanes i de la sexualitat, com tots els altres, s’ha de viure segons el criteri fonamental de l’autèntica vida humana. Aquesta està marcada per l’amor personal i el respecte a tota vida humana, ja des del primer moment. Els tabús i les repressions no se superen a base d’acceptar qualsevol tipus d’experiències, perquè aquestes acaben fent mal a l’altre i a un mateix. Només la recerca sincera de ser fidel als valors morals poden ajudar a fer créixer a la persona i oferir-li una veritable realització personal. La veritable vida ètica consisteix en sotmetre i orientar les pròpies tendències biològiques, també les sexuals, a l’amor autèntic, madur i sincer, a la persona de l’altre, i al servei respectuós a la nova vida que pot aparèixer en la relació sexual.

El cos no és una joguina, no té com a finalitat ser una caixa de ressonància per aconseguir el màxim de plaer. Els altres no són objectes per aconseguir relacions efímeres i sense valor en funció de primaris interessos personals, com presenta la pagina “Sexe joves”. Des de la nostra postura cristiana podem aportar una nova visió: les relacions sexuals tenen un més gran valor quan es reconeix que han de ser fruit d’una donació personal, donació d’amor total, i que signifiquen el compromís fidel, responsable i definitiu, com pertany a la dignitat del ésser humà. Afirmem també que la vida és sagrada i inviolable, i que mereix tot el respecte i protecció des del primer moment fins el darrer.

El Document del Departament de la Salut de la Generalitat fa una obra socialment i educativament molt negativa. Amb l’excusa de la informació alliberadora i neutra, de fet promou una concepció de les relacions humanes i de la sexualitat que destrueix l’obra educativa de les famílies i de les escoles, perquè l’educació dels fills és un dret inalienable dels pares. Ho lamentem, perquè la Generalitat és el nostre govern, i creiem que s’hauria de posar al servei dels esforços i els ineludibles drets i deures educatius dels pares, de les escoles i de tota la societat, que intenten que el nostres adolescents i joves creixin en el respecte, l’amor personal i la seva realització autentica, i en respecte de tots aquells valors que donen sentit a la vida de les persones i de les famílies.