Dia:  Lunes, 26 de Octubre
Hora:  a les 19:30
Lloc:  Casal de Sant Josep . Mataró
Organitza:  Parròquia de Sant Josep de Mataró, “Cristianisme Segle XXI”, Escola de Teologia del Maresme
Casal de Sant Josep
Carrer de Sant Josep, 18 , 08302 , Mataró
Conferència

Ressuscità el Tercer Dia, per Jaume Patuel, a Mataró

REINTERPRETAR EL CREDO.

Cada diumenge, a les nostres celebracions, “resem el Credo”. I ben segur que no parem prou atenció en tot el què diem. El “Credo” és ple d’ afirmacions i d’ expressions que s’ han de “reinterpretar” constantment, des de la perspectiva de la fe i a la llum dels darrers estudis teològics i científics. Voldríem, en aquestes xerrades-col·loqui, donar una visió actualitzada del nostre Credo. Segur que t’ interessa.

Per causa de la pandèmia es van haver d’ ajornar les quatre conferències darreres. S’ ha concretat ara un nou calendari i es tindrà sempre en compte les circumstàncies sanitàries de cada moment i la limitació de l’ aforament a un màxim de trenta persones. Les conferències es faran al Casal de Sant Josep. Organitza : Parròquia de Sant Josep i “Cristianisme Segle XXI”, amb la col·laboració de l’ Escola de Teologia del Maresme.

1ª) “Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra“. A càrrec de Mn. Segimon García i Ramiro, Rector de la Parròquia de Sant Josep. Va ser el dilluns 27 de gener.

2ª) “I en Jesucrist, únic fill seu, Senyor Nostre, el qual fou concebut per obra de l’ Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge...”. El dilluns 24 de febrer. A càrrec del Sr. Bisbe Auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell i Ferrer.

3ª) “Patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns”. Se n’encarrega en Josep Mª Solà i Montserrat, Responsable de l’Escola de Teologia. El dilluns 28 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre.

4ª) “Ressuscità el Tercer Dia, d’entre els morts. Se’n pujà al cel. Seu a la dreta del Pare Totpoderós. I des d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts”. A càrrec de Jaume Patuel i Puig, Psicòleg i Teòleg. El dilluns, dia 26 d’ octubre. A 2/4 de 8 del vespre.

5ª) “Crec en l’ Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, Apostòlica i Romana.” Se n’encarregarà Mn. Josep Mascaró i Manasanch, sacerdot salesià. El dilluns, 9 de novembre. A 2/4 de 8 del vespre.

6ª) “La Comunió dels Sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la Vida Perdurable”. El dilluns 30 de novembre. Anirà a càrrec de Mn. Josep Lluís Muñoz i García, Rector de Cabrera de Mar. A 2/4 de 8 del vespre.