Jean Hakolimana
Dia:  Martes, 22 de Octubre
Hora:  de 20:00 a 21:00
Lloc:  Locals parroquials de Santa Maria. Igualada
Organitza:  Arxiprestat Anoia-Segarra
Intervindran a l'acte:  Jean Hakolimana, teòleg
Telèfon:  933800040
Locals parroquials de Santa Maria
Carrer de Santa Maria, 8, baixos, 08700, Igualada
Conferència

El profeta Isaïes I, a Igualada