Dia:  Lunes, 10 hasta el lunes, 24 de Mayo
Hora:  de 18:30
Hora:  a 20:30
Lloc:  Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR. Barcelona
Organitza:  Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Email:  
Telèfon:  93 410 77 07
Preu:  50.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Carrer de Rocafort, 234 baixos (Jardins Montserrat) , 08029, Barcelona
Taller

La investigació interior: Kalama Sutta i Canki Sutta

Resum: El sutta de Canki i el Sutta de Kalama

 

¿Què farem en aquest taller?

Una breu introducció on presentarem el suttes: Què son? D’on venen? (concilis, escrits,…)

Investigarem quina és la posició filosòfica que el Buddha considera com a preservació de la veritat. Veurem també com considera el Buddha que un ha de descobrir la veritat i com ha de realitzar-la completament.

Després llegirem el conegut sutta als Kalamas. Aquí investigarem com se’ns anima a descobrir la veritat i com se’ns diu que defensem aquesta veritat.

Finalment, en una última sessió compararem ambods suttes intentant esbrinar en què es diferencien ambdues propostes i perquè. Com és que un mateix mestre, dona ensenyances aparentment diferents a dos comunitats? (a uns els hi diu que investiguin per ells mateixos, als altres que busquin un  mestre que els hi ensenyi el camí). Relacionarem tot això amb com prenem nosaltres (occident) aquests consells: els agafem com a absoluts, posicionat-nos com a “només això és veritat i la resta fals” o ens posicionem d’una manera oberta afirmant només que “aquesta és la nostra creença” però sense arribar a la conclusió que “només això és veritat, tota la resta és fals”.

Dates: 10, 17 i 24 de maig
Horari: 3 dilluns, de 18:25 a 18:55 h. (silenci) i de 19:00 a 20:30 h. (curs)
Aportació: 50 € (fraccionable)

Sessions

Primera sessió: llegirem el sutta a Canki. En aquest sutta descobrirem com primer el Buddha fila prim sobre el perill de legitimar visions amb arguments contradictoris, per després donar-nos cinc fets o situacions en els que les societats poden caure en error. Després el Buddha passarà a explicar-nos la manera segons ell correcta de preservar la veritat, de descobrir la veritat i de arribar finalment a la veritat. Veurem també els factors detallats i seqüencials que fan que poguem descobrir i arribar finalment a la veritat.

Segona Sessió: en aquesta segona sessió ens aproximarem al conegut Kalama Sutta. Un text que a occident s’acostuma a fer servir per justificar una búsqueda lliure i individual. Llegirem sobre la recomanació del Buddha sobre les tradicions, els mestres,… I passarem a veure què suggereix al Buddha als habitants de Kesaputta per poder sortir d’aquest estat de dubte i guanyar, si més no, una petita certesa. Veurem també els beneficis derivats de viure la vida observant d’aquesta manera.

Tercera sessió: en la tercera sessió tornarem als fragments dels textos que hem llegit amb anterioritat trobant similituts i diferències. Aquestes aniren desde com son els individus de les societats a les que van adreçades –si dubten, si no, si poden distingir entre allò moralment correcte o no,…- fins a la profunditat del camí proposat a cada un d’aquests grups d’individus. També mirarem de relacionar aquests enfocs filosòfics amb com ens relacionem nosaltres amb els nostres axiomes, amb la nostra confiança en front la nostra sabiduria, i amb les tradicions, mestres,…

Metodologia: lectura del text i comentari/dicussió

Facilitador: Giulio Santa va nèixer a Barcelona. El seu interès per l’èsser humà el va portar, sense intenció, a trobar les ensenyances budistes. Practica desde fa 18 anys la meditació vipassana en les diferents propostes que fa la tradició theravada. Ha estudiat els seus textos i la llengua pali. Practica també meditació de calma mental en aquestes tradicions i també ha aprofundit desde fa uns 8 anys en la tradició de budisme vajrayana.  La seva manera de transmetre les ensenyances es basa en adaptar la informació en aquell que les escolta o debat per a que cadascun en pugui extreure el material que li’n sigui més rellevant per gaudir de més felicitat a la seva vida. També gestiona el blog Luz de atención constante i ha traduit recentment el llibre Mindfulness i vipassana, de Mahasi Sayadaw, per Ed. Kairos.