Dia:  Jueves, 28 de Enero
Hora:  de 9:30 a 11:30
Lloc:  ▶️ Escola d'Administració Pública de Catalunya . Barcelona
Organitza:  Direcció General d'Afers Religiosos | Generalitat de Catalunya
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
▶️ Escola d'Administració Pública de Catalunya
Carrer de Girona, 20, 08010 , Barcelona
Curs

Gestió de la diversitat religiosa als cementiris públics

Sessió virtual sobre la gestió de la diversitat religiosa als cementiris públics (20186/2021-1) dirigit personal de les administracions locals

Sessions:

28 de gener

Sol·licitud d'inscripció

Presentació

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
Aquesta és una realitat a la qual les administracions públiques hem de donar resposta. Cal prendre les mesures oportunes per ser capaços de respondre adequadament a les noves demandes que la ciutadania anirà formulant en funció de les seves creences religioses i que poden afectar múltiples àmbits de gestió. Un d'aquests, on les demandes són cada vegada més habituals, és el que fa referència a la gestió dels cementiris i els ritus funeraris.
Amb aquesta sessió la Direcció General d'Afers Religiosos vol facilitar la informació i els recursos existents al personal de les administracions locals per tal de resoldre els dubtes i les consultes sobre aquesta temàtica, amb respecte tant a la llibertat religiosa i de pensament com el manteniment de la salut pública.

Objectius

 

-Conèixer el dret fonamental de la llibertat de creences i pensament.

-Conèixer el marc normatiu que regula l'àmbit funerari a Catalunya i la seva aplicabilitat amb respecte a la diversitat de creences.

 

Persones destinatàries

El curs està dirigit personal de les administracions locals catalanes que hagin de planificar serveis públics vinculats a la diversitat religiosa i de conviccions. I específicament al personal de les àrees de cementiris, urbanisme, de llicències i de proximitat a la ciutadania.

Programa

1. Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
2. La gestió de cementiris a l'àmbit local a Catalunya. Normativa de regulació i recomanacions amb respecte a la diversitat de creences.

Dates i horari

28 de gener, de 9.30 a 11.30 h

Lloc

Curs virtual

 

Places

25

Hores lectives

2 hores

Matrícula

Activitat gratuïta.

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat de participació

Responsable

Laia I. Ferrer Cazalla