Dia:  Martes, 7 de Julio
Hora:  a les 17:00
Lloc:  Barcelona
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Barcelona, Barcelona
Conferència

L'esperança del catequista, per Antoni Vadell

Imatge