Dia:  Lunes, 24 de Febrero
Hora:  a les 19:30
Lloc:  Casal de la Parròquia de Sant Josep . Mataró
Casal de la Parròquia de Sant Josep
Carrer de Sant Josep, 18 , 08302, Mataró
Conferència

I en Jesucrist, únic fill seu, amb Antoni Vadell, a Mataró

REINTERPRETAR EL CREDO.

Sis xerrades- col·loqui, del gener al juny,els darrers dilluns de cada mes, a 2/4 de 8 del vespre i al Casal de Sant Josep de Mataró.

Cada diumenge, a les nostres celebracions, “resem el Credo”. I ben segur que no parem prou atenció en tot el què diem.

El “Credo” és ple d’ afirmacions i d’ expressions que s’ han de “reinterpretar” constantment, des de la perspectiva de la fe i a la llum dels darrers estudis teològics i científics.

Voldríem, en aquestes xerrades-col·loqui, donar una visió actualitzada del nostre Credo. Segur que t’ interessa. Comptem amb tu ? 

Organitza : Parròquia de Sant Josep i “Cristianisme Segle XXI”, amb la col·laboració de l’ Escola de Teologia del Maresme.

 

1ª) “Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra“.A càrrec deMn. Segimon García i Ramiro, Rector de la Parròquia de Sant Josep. Serà el dilluns 27 de gener.

2ª) “I en Jesucrist, únic fill seu , Senyor Nostre, el qual fou concebut per obra de l’ Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge...”. El dilluns 24 de febrer. Aniria a càrrec del Sr. Bisbe Auxiliar de Barcelona,Antoni Vadell i Ferrer.

3ª) “Patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns”. Se n’ encarregaria enJosep Mª Solà i Montserrat, Responsable de l’ Escola de Teologia. El dilluns 30 de Març.

4ª) “Ressuscità el Tercer Dia, d’ entre els morts. Se’ n pujà al cel. Seu a la dreta del Pare Totpopderós. I des d’ allí ha de venir a judicar els vius i els morts”. A càrrec d’ en Jaume Patuel i Puig, Psicòleg i Teòleg. El dilluns, dia 27 d’ abril.

5ª) “Crec en l’ Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, Apostòlica i Romana.” Se n’ encarregaria  Mn. Jordi Illa i Carlos, Arxiprest de Mataró. El dilluns,  25 de maig.

6ª) “La Comunió dels Sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la Vida Perdurable”.  El dilluns 29 de juny. Aniria càrrec de Mn. Josep Lluís Muñoz i García, Rector de Cabrera de Mar.