Dia:  Jueves, 4 de Noviembre
Hora:  de 9:30 a 12:30
Lloc:  ▶️. Barcelona
Organitza:  Direcció General d'Afers Religiosos | Generalitat de Catalunya
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
▶️
Barcelona, Barcelona
Jornada

La dimensió espiritual i religiosa en l'atenció pal·liativa pediàtrica

Jornada virtual RELIG 2021 per a treballadors públics

Inscripcions obertes fins al 28/10

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.

La Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) promou la innovació i la recerca en matèria de diversitat religiosa, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i l'impuls del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància. Mitjançant les convocatòries RELIG impulsades des de l'any 2014 la DGAR dona suport a projectes de recerca amb la finalitat d'obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en l'àmbit de la gestió de la diversitat religiosa, i a través de les jornades anuals RELIG es promou la reflexió des del vessant teòric i pràctic, combinant ponències, projectes de recerca i experiències pràctiques impulsades per les administracions públiques i el teixit associatiu religiós.

Enguany es proposa destinar la jornada RELIG 2021 a presentar els resultats del projecte de la darrera convocatòria, en concret el desenvolupat per la Fundació Sant Joan de Déu, i que versa sobre "Anàlisi de l'espiritualitat, religiositat i filosofia de vida de pares i mares d'infants amb necessitats pal·liatives a Catalunya". La jornada s'obrirà amb una ponència i es complementarà amb dues taules rodones, una primera amb la intervenció de professionals de diferents hospitals catalans i una segona amb la participació de representants de confessions religioses

Els objectius de la jornada són:

  • Reflexionar sobre l'impacte i els reptes que suposa la dimensió espiritual i religiosa en l'àmbit de l'atenció pal·liativa pediàtrica.
     

  • Fer difusió del projecte de recerca sobre aquesta matèria i d'experiències dutes a terme en l'àmbit hospitalari i per part de les confessions religioses.

Programes i inscripcions

Inscripcions del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques catalanes: Cal realitzar les inscripcions a través d'ATRI o del circuit establert per la persona responsable de formació de cada departament o organisme. Codi 10325/2021-1

Administracions locals catalanes: S'han de realitzar mitjançant el formulari web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Codi del curs: 20197/2021-1