Pasar al contenido principal
Data de l'esdeveniment
Adreça (carrer i número)
Barcelona
Municipi
Barcelona
Nom de l'entitat organitzadora
Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura - Direcció General d'Afers Religiosos | Generalitat de Catalunya
Diòcesi on es realitza l'esdeveniment

Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència

La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de la Direcció General d’Afers Religiosos (Departament de Justícia) i la Universitat Ramon Llull, constituïda a partir de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura és un espai de recerca i divulgació que té com a objectiu principal estudiar i analitzar la situació de la llibertat religiosa i de consciència a Catalunya.

La Càtedra organitza el I Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Barcelona el 2 i 3 de juny de 2022. La trobada tindrà com a objectius:

  • Presentar els resultats preliminars de l’informe elaborat sobre la situació catalana.
  • Compartir bones pràctiques locals, regionals o internacionals en gestió de la diversitat religiosa i promoció de la llibertat religiosa i de consciència.
  • Analitzar els estàndards internacionals de valoració de l’exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i de prevenció de les seves vulneracions.
  • Crear debat d’experts i responsables d’entitats internacionals sobre la situació internacional i tendències de la llibertat religiosa i de consciència, així com sobre metodologies, categories i indicadors d’anàlisi de la realitat de la llibertat religiosa.

El Congrés comptarà amb pànels simultanis en català, castellà o anglès. Per a qualsevol dubte, ens pot contactar a catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu

CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS

Les propostes per a participar al Congrés han de constar d’un resum amb les principals conclusions de l’article i la metodologia (màxim 500 paraules), així com l’afiliació de l’autor. Aquells autors que hagin estat seleccionats per participar hauran d’enviar la comunicació complerta abans del Congrés. Els millors articles seran sotmesos a avaluació cega a revistes indexades. Les propostes es poden enviar a catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu

IN ENGLISH

The Chair on Freedom of Religion and Conscience of the Directorate General of Religious Affairs (Department of Justice) and the Ramon Llull University, coordinated by the Blanquerna Observatory on Communication, Religion and Culture, is a space of research whose main goal is to study and analyze the situation of freedom of religion and conscience in Catalonia.

The Chair organizes the I International Congress on Freedom of Religion and Conscience in Barcelona on 2-3 June, 2022. The goals of the conference are to:

  • Present the preliminary results of the report about the situation in Catalonia.
  • Share good practices at the local, regional or international level in regards to the management of religious diversity and the promotion of religious freedom.
  • Analyze the international standards that assess the exercise of the right to religious freedom and the prevention of violations to the right. 
  • Create a debate among experts and members of international institutions about the international situation and trends in freedom of religion and conscience, as well as methodologies, categories and indicators for the analysis of the reality of religious freedom.

The Congress will have simultaneous panels conducted in Catalan, Spanish or English. If you have any inquiry you can contact us at catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu.  

CALL FOR PAPERS

Proposals to participate in the Congress must include an abstract with the main findings and methodology of the article (no more than 500 words), as well as the professional affiliation of the author. Those authors whose papers have been selected will have to send the full article ahead of the Congress. The best papers will be submitted for peer review in indexed journals. Proposals can be sent to catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu

Correu electrònic
catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu