Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Universitat Abat Oliba CEU) A causa dels fonaments de la seva economia i les seves condicions de vida, la comunitat gitana ha patit especialment els estralls de la pandèmia i la subsegüent crisi econòmica. No obstant això, malgrat ser una "comunitat tan vulnerable", la situació de la comunitat gitana "no apareix especialment citada" en els plans de recuperació promoguts des de les institucions públiques.

Un oblit que lamenta el vicerector de Relacions Institucionals i Professorat de la Universitat Abat Oliba CEU, Sergi Rodríguez López-Ros. Des del seu punt de vista, "els col·lectius en risc han de ser prioritaris en el repartiment d'ajudes i incentius per a accelerar la seva recuperació". I els gitanos ho són.

A principis de la crisi de la COVID-19 aquest estudiós de la realitat i la cultura gitanes, ja va advertir que el poble gitano presentava característiques que el feien més sensible a la situació. En aquest sentit, va fer referència a les condicions en les quals viuen moltes de les seves famílies, així com a l'elevada proporció d'autònoms que hi ha entre els gitanos, la qual cosa els deixava més desprotegits davant la crisi econòmica.

Un any després, en el Dia Internacional del Poble Gitano, "lamentablement, cal dir que els temors s'han confirmat", destaca. Per exemple, assenyala que les xifres de desocupació "han augmentat exponencialment entre el poble gitano".

Rodríguez López-Ros apel·la a l'esperit de transformació social i econòmica que es predica dels fons del Next Generation UE per reclamar mesures adequades a la particularitat del poble gitano. El principi general seria promoure una "flexibilitat laboral i contributiva".

En el pla laboral, "si volem que els gitanos s'incorporen cada dia més al mercat laboral normalitzat, cal apostar per una formació dual adaptada a la seva idiosincràsia cultural". Mentre que això no es produeixi, proposa que la Seguretat Social contempli "un règim especial en les cotitzacions i en la contractació", en atenció a l'estructura de serveis que proporcionen els gitanos. "No oblidem que en l'anomenada Espanya despoblada els gitanos són un dels primers proveïdors de productes alimentaris i de roba", assenyala.

Extremadament resilients

Aquest estudiós subratlla la capacitat per a sobreposar-se a l'adversitat que distingeix a les comunitats gitanes. "Els gitanos són extremadament resilients. Sense aqueixa capacitat no haurien arribat fins hui amb una identitat tan marcada. Haurien sigut assimilats per la societat majoritària o, com van voler els totalitarismes del segle XX, aniquilats".

Com a fonaments d'aquesta capacitat per a resistir, al·ludeix al manteniment de la família com a "estructura social bàsica" i la vigència d'un concepte de societat "basat en la solidaritat", al que cal sumar les seves creences religioses i l'orgull de pertinença. Tot això s'ha evidenciat durant la crisi actual, que ha sigut una nova mostra que "una cultura de valors, d'autoprotecció, d'autosolidaritat, és la millor prevenció per a evitar riscos".