Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Minyons Escoltes) L’escoltisme és un moviment educatiu que pretén transformar les persones per poder canviar el món; i aquest acompanyament, cal fer-ho en tots els àmbits de la vida, també en l’espiritual.

Arran d’aquesta voluntat, l’àmbit d’Espiritualitat va iniciar fa dos cursos les Taules d’Equips d’Espiritualitat (TEE), uns espais on conèixer realitats i formes de treballar diverses, formar-se i compartir vivències i recursos.

A la Taula Pedagògica General (TAPE), a l’inici del curs 2016/2017 va sorgir la necessitat de conèixer millor el vincle entre el mètode escolta i l’espiritualitat, i així poder dur a terme uns millors processos d’acompanyament i vivència d’aquesta.

Així doncs, a l’inici d’aquest curs es va començar a treballar mitjançant una comissió mixta formada pels àmbits d’Espiritualitat i de Mètode i Formació per poder explorar i conèixer millor aquest vincle; ha estat un treball que ha durat tot el curs, i que ha portat als Responsables Pedagògics de les demarcacions a viure experiències en forma de "Bons dies" i reflexions, a (re)conèixer els documents sobre espiritualitat publicats i poc a poc anar acostant-nos als elements bàsics per facilitar una bona animació de l’espiritualitat. De les activitats que s’han dut a terme, es vol destacar les dues ponències sobre el vincle de l’espiritualitat i la natura que hi ha hagut a l’espai de TAPE conduïdes per Galdric Ruiz al febrer i per en Josep Maria Mallarach al juny.

Finalment, tot aquest treball s’ha conclòs presentant una proposta de document sobre l'animació de l'espiritualitat a l'escoltisme i el guiatge que permet reflexionar sobre com podem afavorir l'aparició de "llocs bons" al Moviment que permetin créixer espiritualment a infants, joves i caps.

Valorem molt positivament aquesta experiència conjunta. Per una banda, hem pogut compartir entre els diversos àmbits i la TAPE els neguits i les necessitats sobre com treballar l’espiritualitat i, el que és més important, conèixer una mica més la realitat de les diferents demarcacions. En molts casos ja s’està fent un treball de la dimensió espiritual dels infants i joves als agrupaments I formacions, però la presa de consciència, el debat i la vivència significativa són clau per a poder oferir encara un millor acompanyament en aquest àmbit i permetre així, un millor desenvolupament integral de la persona.

Estem satisfets pel treball conjunt realitzat, per les sinergies que hem creat i pel creixement i aprenentatge que hem fet, i esperem que aquestes ajudin a poc a poc a millorar encara més les experiències en el dia a dia als agrupaments I formacions.