Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Vic) El Bisbat de Vic ha aprovat un protocol de mesures de protecció del menor i de bones pràctiques per lluitar contra els abusos sexuals a menors i a persones vulnerables. També ha posat en marxa un canal d’acollida i de denúncia, a través del correu electrònicacollida@bisbatvic.com a disposició de tothom qui ho necessiti, i ha creat una comissió interdisciplinar d’experts, amb professionals laics de diverses àrees, per atendre possibles casos de denúncia i oferir assessorament i formació.

Els abusos són un problema transversal en tota la societat, un tema silenciat i molt dolorós per a les víctimes, que, en la majoria dels casos, tenen seqüeles psicològiques i no aconsegueixen parlar-ne fins que són adultes. Les estadístiques indiquen que entre el 70 i el 85% dels abusos es produeixen en un entorn de confiança: la família, l’escola o l’ambient social més proper a l’infant o adolescent, i, segons el Consell d’Europa, un de cada cinc infants és víctima d’abusos sexuals.

Davant aquesta greu problemàtica, tots els esforços i mesures per eradicar-los seran pocs. Tal com deia la nota conjunta dels bisbes catalans del passat 11 de febrer, les darreres notícies publicades en els mitjans de comunicació sobre casos d’abusos perpetrats per persones consagrades o sacerdots “ens omplen de vergonya i de dolor”. Cal “demanar perdó” i “col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la manera d’ajudar les víctimes en el seu restabliment”.

Protocols de l’any 2010

Fins ara, en matèria de prevenció d’abusos a menors, totes les diòcesis a Espanya es regien per dos protocols de l’any 2010, el Protocol d'actuació de l'Església per tractar els casos dels delictes més greus contra la moral per part de clergues (22 de juliol de 2010) i el Protocol d'actuació de l'Església a Espanya d'acord amb la legislació de l'Estat (22 de juny de 2010). A més, des de l'any 2016, el Bisbat requereix a qualsevol persona que tracti amb menors a la diòcesi el certificat d'absència de delictes sexuals, segons decret 16/2016 del Bisbe diocesà.

Però, tal com diu el papa Francesc, cal anar més enllà i avançar en un canvi de cultura que fomenti la tolerància zero davant qualsevol abús sexual, de poder o de consciència, i que permeti actuar amb contundència i transparència màximes per protegir els infants i els adults vulnerables, perquè no afrontar l’existència dels abusos en tota la seva complexitat –que inclou també l’abusador– comporta reiteració dels fets, incrementant el risc de noves víctimes. L’Església ha de ser un espai segur per a tots els nens i nenes, perquè puguin créixer en l’amor a Jesús i al missatge de l’Evangeli. 

Amb aquesta finalitat, el bisbat de Vic ha aprovat tres mesures concretes per evitar, de manera clara i unívoca, situacions de risc d’abús sexual en el seu àmbit d’actuació, fer-hi front en cas que es produeixin i tractar d’ajudar totes les persones que ho necessitin.

Noves mesures

D’una banda, ha aprovat un nou «Protocol de bones pràctiques en la prevenció, detecció i actuació davant d’abusos sexuals a menors» i a persones vulnerables, que implementaran totes les parròquies del bisbat, protocol que s’inspira en l'experiència d’altres diòcesis, com la d’Astorga (Lleó), que va ser pionera en impulsar aquestes mesures. El nou protocol s’adreça a tots els responsables de parròquies, grups pastorals, centres de formació, institucions i persones que treballen en l'àmbit educatiu i en la pastoral ordinària amb nens o adolescents a la diòcesi de Vic, oferint-los uns criteris orientadors i uns procediments d'actuació bàsics, però complets, davant de possibles casos d'abús sexual a menors i a persones vulnerables, ja siguin comesos en l’àmbit de l’activitat pastoral o en l’àmbit familiar, escolar, esportiu o qualsevol altre.

Igualment, el protocol –que podrà modificar-se en el temps per introduir millores i noves mesures– pretén reforçar la vigilància per evitar que es produeixin situacions d’aquest tipus i oferir una resposta adequada al problema, si es presentés. En aquest sentit, tal com marquen els protocols de l’Església de l’any 2010 en matèria de prevenció d’abusos, s’estableix que, davant un possible cas s’obrin alhora les dues vies: davant fiscalia o les autoritats civils, en constituir un delicte penal, i en l’àmbit canònic, la investigació prèvia per tal de depurar responsabilitats.

D’altra banda, el bisbat ha obert un canal d’acollida i de denúncia per a tractar possibles casos de denúncia, dubtes o qüestions particulars de tothom qui ho vulgui a través del correu electrònic acollida@bisbatvic.com. El bisbat atendrà totes les peticions, que poden enviar-se de manera nominativa o anònima, amb la màxima confidencialitat, per tal de facilitar tota l’ajuda que es requereixi en qualsevol àmbit. També hi poden contactar les persones que, havent patit un abús, volen que el bisbat els ofereixi un acompanyament humà i/o espiritual.

Comissió interdisciplinar

En tercer lloc, el bisbat també ha creat una comissió interdisciplinar externa per a la prevenció, detecció i actuació d’abusos sexuals a menors i a persones vulnerables. Aquesta comissió està  formada per cinc membres laics: una psicòloga clínica infantil i juvenil, una metgessa psiquiatra i docent; una advocada penalista i especialista en Compliance Penal; una mediadora familiar i advocada, i un advocat especialista en dret canònic.

Aquesta comissió tindrà una triple funció: avaluarà totes les possibles denúncies que rebi el Bisbat, per a determinar-ne els detalls i fer la denúncia civil –si la víctima no ho ha fet, o assessorar-la com fer-ho– i la canònica. A més de fer-ne seguiment, assessorament i actuacions per perseguir els delictes, acompanyarà les víctimes oferint-los l'ajuda humana i tècnica que precisin; i, per últim, oferirà formació a tots els preveres i laics del Bisbat que estan en contacte amb menors per a la prevenció, detecció i actuació d’abusos sexuals, d’acord amb el nou protocol aprovat.