Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

En honor a l'artífex de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, Gregori M. (Francesc) Estrada i Gamissans, l'abadia de Montserrat ha creat el nou web trobadesanimadorsdecant.cat on hi trabarem la informació de les trabades que es fan a l'estiu, des de fa més de quaranta anys.