Què és una escola Laudato Si'?. (FECC) ’Encíclica del Papa Francesc “Lloat sigueu” (Laudato Si’) es presenta a les escoles com un...
(FECC) ’Encíclica del Papa Francesc “Lloat sigueu” (Laudato Si’) es presenta a les escoles com un...
  •  
  • 1 de 345
  • +