"El Sínode per l'Esperança és viu". (Bisbat de Vic) “El Sínode per l’Esperança és viu”: aquest és el missatge que el bisbe Romà adreçà...
(Bisbat de Vic) “El Sínode per l’Esperança és viu”: aquest és el missatge que el bisbe Romà adreçà...
  • -
  • 2 de 318
  • +