On s’estudia la noviolència?, per Joan Morera. (FECC) Ens podria donar la sensació que la noviolència i la pau només apareixen tematitzades en l’...
(FECC) Ens podria donar la sensació que la noviolència i la pau només apareixen tematitzades en l’...
  • -
  • 3 de 340
  • +