Vés al contingut
Catalunya Religió ds. 4/04/2020

Per saber-ne més

(Adoratrius) Projecte Esperança i SICAR cat valoren positivament la declaració dels serveis per a víctimes de violència de gènere, explotació sexual i tràfic amb fins d'explotació sexual com a servei essencial i la garantia que això suposa per al normal funcionament dels centres d'emergència, acollida, pisos tutelats, i allotjaments segurs per a víctimes de violència.

Tots dos projectes ressalten que la inclusió de les víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual entre els col·lectius de persones especialment vulnerables contribueix a posar al centre de les actuacions seus drets. No obstant això, expressen la seva preocupació pel fet que les mesures de protecció i suport adoptades se centrin únicament en les dones víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, deixant fora a totes aquelles dones que pateixen la tracta per a altres formes d'explotació: com la tracta per a explotació laboral en el servei domèstic o per a matrimonis forçats.

En aquest sentit, Marta González, coordinadora de l'Àrea de Sensibilització de Projecte ESPERANZA afegeix: "en aquests moments de crisi creiem que és més important que mai incidir en la necessitat d'incloure en la categoria de víctimes de violència de gènere, i per tant, beneficiàries de l'àmbit d'actuació de Reial Decret en matèria de protecció i assistència, a totes les dones víctimes de tràfic en sectors altament feminitzats com són el servei domèstic, el tràfic per a explotació en salons de bellesa, així com per al matrimoni forçat".

Tots dos projectes lamenten que no s'hagin previst ajudes econòmiques urgents per cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles víctimes que no compten amb mitjans de subsistència. Rosa Cendón, coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de SICAR cat afegeix: "trobem a faltar que no s'hagin adoptat mesures econòmiques urgents destinades a aquest col·lectiu. Així mateix, en aquestes circumstàncies ens sembla especialment rellevant que s'incorpori una visió proactiva pel que fa a la detecció de situacions d'explotació o indicis de tràfic des de tots els àmbits d'actuació en els quals s'intervindrà amb col·lectius especialment vulnerables (persones sense llar , immigrants en situació irregular, persones que han perdut la feina i lloc de residència per motiu del coronavirus, etc) ja que aquesta crisi pot estar sent la primera via de contacte d'aquestes dones amb serveis públics, socials o entitats de suport. "

Tant Projecte Esperança com SICAR cat insisteixen en la necessitat de portar a la pràctica i fer efectives les mesures adoptades de forma urgent en totes les comunitats autònomes, adoptant els protocols necessaris i garantint les dotacions pressupostàries necessàries per dur-les a terme.

Els drets de les víctimes en el centre

SICAR cat i Projecte Esperança, seguint les mesures de protecció decretades pels diferents ministeris i administracions autonòmiques, garanteixen l'atenció integral a les dones víctimes de tràfic de persones i els seus fills i filles, sense importar el tipus d'explotació que hagin sofert. Segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aquestes entitats es consideren Servei Essencial ja que formen part de l'estratègia estatal de prevenció i lluita contra qualsevol manifestació de violència masclista durant l'aplicació de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus .

Els projectes desenvolupats per l'entitat de Adoratrius comparteixen un pla de contingència que els permet continuar proporcionant assistència integral a les supervivents del tràfic i els seus fills i filles allotjades en els seus recursos d'acollida. Igualment, els equips professionals multidisciplinaris estan fent seguiment i responent per via telemàtica i telefònica a les necessitats que les dones usuàries tenen en relació el serveis especialitzats que presten, com el servei jurídic, l'atenció social i, especialment, l'atenció psicològica, tan necessària en aquestes setmanes. Igualment, continuen atenent els telèfons d'emergència de 24 hores per donar resposta urgent als nous casos que es presenten.

En aquests moments de gran incertesa social, Projecte Esperança i SICAR cat estan centrant els seus esforços en garantir que les supervivents d'aquesta greu violació de Drets Humans no vegin minvats els seus drets.

Tots dos projectes han activat ajudes econòmiques d'emergència amb fons propis per garantir que aquelles supervivents que resideixen de manera autònoma i que no compten en aquests moments amb mitjans de subsistència puguin cobrir les seves necessitats bàsiques. Rosa Cendón afegeix: "Estem plantant cara a ajudes econòmiques d'urgència especialment per a dones víctimes de tràfic que es troben en la fase d'autonomia i que han perdut els seus llocs de treball o no compten amb ingressos, estan destinades principalment a que puguin fer front a les seves despeses de lloguer o pis perquè no es quedin en situació de carrer, que puguin fer front a necessitats bàsiques d'alimentació i que puguin fer front a les seves necessitats de comunicació, com recàrregues als seus targetes telefòniques perquè puguem garantir que podem mantenir una comunicació i un contacte amb elles i poder fer seguiment als seus processos i als seus necessitat".

 

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.