Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(Bisbat de Vic) El Seminari Vic, en coherència amb l’accent social de la institució, ha posat a disposició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya un total de 30 habitacions de la residència per tal que hi puguin ingressar, en règim de curta estada, persones afectades de coronavirus que estan en procés de recuperació i que, per diferents motius, no tenen garantit un aïllament al seu domicili particular, així com també s’hi derivaran persones que han estat en contacte amb pacients de COVID-19 i no poden mantenir-se aïllades a casa seva. La idea és que, després de fer la primera part de la recuperació a l’hospital, a l’allotjament sanitari del Seminari les persones acabin de passar-hi el que els quedi de quarantena. Així, l’estada mitjana al Seminari es preveu que sigui d’entre una setmana i una setmana i mitja. 

L’accés a aquest nou allotjament sanitari es farà mitjançant els dispositius socials i sanitaris de cada municipi, els quals han de proposar l’ingrés a l’ICS (Institut Català de la Salut) i aquest és el que autoritza al centre o servei sanitari on el pacient estava ingressat que es faci el trasllat. En aquest moment, la previsió és que l’allotjament sanitari del Seminari estigui en funcionament per un període d’un mes i mig o dos com a màxim.

Les habitacions que s’utilitzaran com a allotjament sanitari es troben situades en dos pisos d’una ala posterior del Seminari, amb un accés únic i particular, aïllades de la resta de l’edifici, que en cap cas es veurà afectat. El personal que atendrà dia a dia els pacients que s’hi derivin són voluntaris amb un cert grau de formació sanitària o social, des d’estudiants de medecina fins a personal mèdic de diferents especialitats passant per infermeres i auxiliars d’infermeria o professionals de l’atenció geriàtrica, supervisats per personal sanitari. Per a aquest personal, ahir dimarts, es va fer una sessió de protecció, seguretat i higiene.

L’adaptació de les instal·lacions bàsicament ha consistit en la instal·lació d’ordinadors per poder tenir accés a l’historial mèdic dels pacients, ja que els serveis de bugaderia i neteja seran els mateixos que els de l’Hospital Universitari de Vic. El menjar per als pacients es prepararà a la mateixa cuina del Seminari i se servirà en carros que es deixaran a les portes de cada habitació. L’allotjament sanitari es regirà per una normativa interna i les visites dels familiars estaran restringides, tot i que es garanteix el contacte telefònic amb els familiars dels pacients. L’alta dels pacients es farà d’acord amb els serveis socials del municipi del pacient, ja que l’ingrés al Seminari podrà ser valorat tant pel personal sanitari dels hospitals i CAP com pels serveis socials.